Automatisering av salgsprosesser og kundereise

Automatisering av salgsprosesser og kundereise er en smart måte å øke effektiviteten og lønnsomheten i din bedrift. Ved å bruke digitale verktøy og systemer kan du optimalisere hvert trinn i salgstrakten, fra markedsføring til oppfølging. Du kan også tilpasse kommunikasjonen og tilbudet til hver enkelt kunde, basert på deres behov og interesser.

Automatisering gjør det enklere å måle resultater og forbedre strategien din over tid.

For å lykkes med automatisering, er det viktig å ha en god oversikt over din nåværende situasjon og dine fremtidige mål. En SWOT-analyse kan hjelpe deg med å kartlegge dine styrker, svakheter, muligheter og trusler i markedet. Dette gir deg et solid grunnlag for å planlegge og implementere automatiseringsløsninger som passer for din bedrift. Det er typisk her vi begynner.

Hvis du ha gode ideer til hvordan du kan automatisere og forbedre salgsprosesser og kundereise i din bedrift, ta kontakt med oss i dag!

Her er noen eksempler på tiltak vi kan bistå med:

  • Design og utvikling av en brukervennlig og responsiv nettside som er tilpasset de ulike fasene i kundereisen, slik som bevissthet, vurdering, beslutning og lojalitet. Vi jobber med og mot tydelige mål, med skarpe budskap, verdiforslag og handlinger for hver side eller sidetype, og sørger for at alt er optimalisert med universell utforming, for mennesker, brukere, kunder som medarbeidere, søkemotorer og konverteringer.
  • Planlegging og gjennomføring av en digital markedsføringsstrategi som bruker ulike kanaler og metoder for å tiltrekke, engasjere, konvertere og beholde kunder. Dette kan inkludere innholdsmarkedsføring, e-postmarkedsføring, sosiale medier, annonsering, video, influencer-markedsføring, etc.
  • Analyse og optimalisering av den digitale kundereisen ved hjelp av ulike verktøy og metoder for å samle inn, måle og tolke data om kundenes atferd, preferanser, tilbakemeldinger og resultater.
    Dette kan inkludere webanalyse, CRM-analyse, A/B-testing, spørreundersøkelser, kundetilfredshetsmålinger, etc.
  • Kartlegging og vurdering av salgsprosessen og salgsmålene for bedriften, samt identifisering av mulige forbedringsområder og automatiseringspotensial.
  • Implementering og integrering av et moderne og brukervennlig CRM-system som kan samle og analysere digital atferdsdata om kontaktene i basen, samt støtte selgerne i deres hverdag med oppfølging, rapportering og kommunikasjon.
  • Kvalifisering av kontakter gjennom ulike kanaler som e-post, telefon, chat, sosiale medier, etc., samt overføring av varme leads til salgsavdelingen når de er klare for et salgsmøte eller et tilbud.
  • Definere kvalifiserte kontakter/leads og håndtere utsendelse av målrettet og relevant innhold basert på deres interesser, behov, tidligere samtaler, utfordringer og plassering i kundereisen, slik som e-poster, nyhetsbrev, guider, webinarer, videoer, etc.
  • Testing, kvalitetssikring, optimalisering og av de automatiserte prosessene for å sikre at de gir best mulig resultater, samt måling og evaluering av effekten av automatiseringen på salgsprestasjonen, kundetilfredsheten og lønnsomheten.
Kontakt oss via skjemaet nedenfor

Er du interessert og ønsker å ta en samtale om hvordan du kan automatisere salgsprosesser og rutiner for din bedrift med hjelp fra Nettpilot, så ikke nøl med å ta kontakt til oss i dag.