Bør du bruke spill for å markedsføre deg på nett?

Å benytte seg av spill som del av markedsføringsstrategien er en mye brukt metode, som også har vist seg å være svært effektiv.

Spillifisering, eller «gamification» som det gjerne kalles, går ut på å benytte spillelementer i sammenhenger som egentlig ikke er relatert til spill, som blant annet markedsføring og reklame for produkter og tjenester. Mange store selskaper har brukt strategien med stor suksess, som for eksempel Ford og Nike, men også en lang rekke andre internasjonale og nasjonale selskaper. 

Gjennom å bruke spillifisering i markedsføringen kan man engasjere forbrukere på en helt ny måte, og reklamen, merkevaren og selskapet blir også ofte bedre husket i ettertid. Et godt eksempel på en bransje som har brukt elementer fra videospill og gjort stor suksess er nettkasinoer.

De nyere spilleautomatene skiller seg fra de eldre, fysiske spilleautomatene gjennom å ligne mer på videospill, hvor spillelementer som måloppnåelse og belønninger gjør at spillere fortsetter å spille. Dette er sterkt vanedannende.

Hvorfor er spill så effektivt i markedsføringssammenheng?

Markedsføring og reklame er noe som har vært mye brukt av bedrifter og selskaper over lang tid, og når man bruker de samme teknikkene og metodene år etter år faller også ofte effekten av dem over tid. Forbrukere har blitt vant til å se reklameplakater, skilt og bilder overalt hvor man befinner seg, noe som over tid også vil føre til at man automatisk stenger ute ting som ikke er interessante. 

Gjennom å bruke spill, slik som Ruter,kan man derimot gjøre forbrukere mer interessert og engasjert, samtidig som reklamens innhold kommer frem. Spillifisering har vist seg å kunne få forbrukere til å få et mer positivt inntrykk av selskaper, samtidig som reklamen har en større og mer langvarig effekt på kunders forbruksvaner. 

Sørg for å ha en plan og god design

For at spillifisering skal ha ønsket effekt er det derimot viktig at man har en plan på forhånd, og en strategi for hva som er målet med spillet og reklamen. Man kan enten velge å lage et spill som skal bidra med promoteringen av en produktlansering eller en tjeneste, eller man kan inkorporere reklameinnhold i et spill som i utgangspunktet ikke er utviklet for reklameformål. 

Uansett hvilken metode man velger er det viktig å ha en plan for hvordan man skal nå målene sine. En studie viste at en rekke av dagens spillifiseringstiltak ikke fungerer som de skal på grunn av dårlig design.

Dette er det derfor viktig å være obs på, ettersom det kan være et kostbart tiltak om man ikke tjener noe på det. Gjennom å ha et godt design og en strategi for måloppnåelse, kan man derimot redusere risikoen betraktelig for at tiltaket ikke skal være lønnsomt og effektivt. 

En god idé kan være å teste spillet på en fokusgruppe før man lanserer et større og mer kostbart prosjekt, og i tillegg lese seg opp på suksesshistorier om andre selskaper som har brukt spillifisering og oppnådd gode resultater.