Digital markeds- og situasjonsanalyse

Ved faste digitale markedsføringsoppdrag setter vi alltid opp en benchmark strategi for kundene våre slik at tilstand, status og utvikling kan måles og dokumenteres fra start og over tid.

Kontakt oss for en prat.

Skal du jobbe langsiktig med ambisiøs digital optimalisering, så krever det en plan for benchmarkanalyse og vurdering av konkrete parametre over tid.

Eksempel på øyebliksbilde av konkurranse og rankings

Typisk så kan både kommuner, destinasjoner, studiesteder, merkevarer og lokale selskap få mye igjen for et langsiktig samarbeide med Nettpilot.

Er man innstilt på å bygge en solid grunnmur og har et bra produkt, eller et godt budskap som trenger å bli hørt av flere, så kan vi følge med og måle i hvilken grad, man rekker ut til de man ønsker å rekke ut til.

Vi utfører periodevise rapporter over

 1. Antall og kvalitet på inngående lenker
 2. Nettstedets plassering på relevante søkeord og fraser i Google`s søkeresultater (visningsandel)
 3. Plassering i forhold til utvalgte konkurrenters plassering og status i Google`s søkeresultater på bestemte søkeord, både betalt og ubetalt.
 4. Nettstedets andel av den samlede trafikk på relevante søkeord og fraser i Googles søkeresultater (klikkandel)
 5. Enkeltstående siders kvalitet for å oppnå maksimal synlighet på Google
 6. Plassering i forhold til utvalgte konkurrenters plassering og status i Google`s søkeresultater på bestemte søkeord, både betalt og ubetalt.
 7. Antall søk på utvalgte søkeord og søkefraser (Dette kan måles på både globalt og regionalt plan)
 8. Omtale på internett av stedet, desinasjonen, opplevelsen eller varemerket (Brand reputation monitoring)
 9. Webtrafikk på nettstedet
 10. Lastetid på nettsider og frekvens på Google Crawling
 11. Konverteringsrater utfra trafikkilder eller landingssider

Benchmarkanalysen har til hensikt å avdekke hvorvidt man gjør det bra eller dårlig i forhold til egne prestasjoner over tid. Det kan være en intern analyse hvor vi måler ulike stadier opp mot hverandre eller vi kan måle mot konkurrenter.

Omfanget og detaljegraden på situasjonsanalysen og tilstandsvurderingen varierer alt etter ambisjon, prosjektstørrelse og -art.

Vi jobber sammen med destinasjonsselskap, utviklingsselskap, E-handelsaktører, tjenestebedrifter og entrepenørvirksomheter og kan tilpasse våre analyse til de fleste kategorier.

Kontakt oss for en prat.