Eksempel på enkel brukeranalyse

Brukeranalyse som gir bedre brukerinnsikt kan bety forskjellen mellom suksess og fiasko.

Forskjellen ligger i valg av spørsmål og fortolkning av data. Suksessen er avhengig av god formidling og gjennomslagskraft overfor beslutningstakere.

Brukeranalysen kan benyttes til kvalitetssikring og utvikling av såvel produkter som informasjon.
Analyse kan utføres med flere typer brukerundersøkelser – her er et eksempel fra en større undersøkelse.

I Høsten 2010 gjennomførte jeg en brukerundersøkelse for Høgskulen i Volda mellom potensielle søkere på heltid- og deltidsstudium.

Slik omtalte studentene på Høgskulen i Volda hverandre.


Hvordan vil du omtale dine medstudenter?
Slik som i ordskyen ovenfor omtalte studentene på Høgskulen i Volda hverandre ifølge brukeranalysen. Disse stikkord benyttes nå bevisst i kommunikasjonen for å tiltrekke nye studiesøkere til Volda

Vi utførte usabilitytesting, online surveys og benyttet sosiale medier for å komme til viktige konklusjoner.

Målet var å optimalisere studieinformasjon på www.hivolda.no. Resultatene skulle brukes til å gjøre det enkelt å finne frem, bli inspirert og ta en beslutning om å søke på et studium.

Les mer om prosjektet:
#bedrehivolda – Bedre brukeropplevelser for Høgskulen i Volda.

Brukeranalyse med utgangspunkt i enkel brukerundersøkelse

Brukeranalyser behøver ikke være kompliserte. De kan handle om å få et raskt overblikk over sine brukere ved å lage et enkelt spørreskjema i Google Docs.

Her er et eksempel på en enkel brukerundersøkelse med få spørsmål – fra mitt gamle firma: Mediakoordinator.

Nettpilot benytter ulike metoder og verktøy alt etter oppgaver og art.

Ta gjerne kontakt hvis du trenger ekstern assistanse til planlegging, gjennomføring, og formidling av brukerundersøkelser.