Feil i Bring plugin ver 2.12 – er rettet i versjon 2.12.1. Vi anbefaler alle å oppdatere


Vi har oppdaget en bug i den versjonen vi sendte ut, som viser seg når man har valgt flere hentepunkter, som vist nedenfor. Feilen er nå rettet i ny versjon 2.12.1. Du kan hente din nyeste versjon på nettpilot.no/min-konto/plugins/

valg av hentepunkt
Valg av hentepunkt i pluginets innstillinger

Feilen manifesterer seg ved å vise pris på minus 1 (-1) ved levering til pakkeboks på de aktuelle lokale hentesteder.

1 hentepunkt pakkepoks
Feil som viser -1 ved det lokale hentepunktet

Vi holder på å avklare om det er hos Bring eller oss feilen ligger.
Frem til da ber vi om enten å benytte versjon 2.11 fortsatt eller deaktivere flere hentesteder i versjon 2.12

Kontakt oss ved spørsmål