Guerilla SEO: En introduksjon og et eksempel: SEM-konferansen

Guerilla SEO

Eller: Slik jobbe med synliggjøring av ditt nettsted/produkt/merkevare i Google mot folk som søker etter en bestemt bransjespesifikk begivenhet.

Jeg har i det seneste funnet en morsom taktikk som jeg anvender i søkemotorerne som både jeg selv og mine kunder nyter godt av.

Som mindre aktør i en hvilken som helst bransje er det ikke alltid lett å hevde seg i konkurransen med aktører som har flere ressurser. Men med mindre størrelse kommer større smidighet.

Her er mine tanker om å drive med Guerilla SEO.

Jeg har brukt arrangementet SEM Konferansen – som er en møteplass som arrangeres av INMA, hvor deltakerne får ny inspirasjon, kunnskaps- og erfaringsdeling samt faglig påfyll og inspirasjon fra dyktige folk innen søkemotormarkedsføring – som eksempel.

Hva er Guerilla SEO??

Guerilla SEO er en smidig online markedsføringstaktikk som benyttes for å oppnå synlighet i søkemotorer innen en bestemt nisje, i et bestemt geografisk område, overfor en bestemt og kjent målgruppe.

Taktikken benyttes i høyeste grad for å overrumple motstandere når og hvor de minst forventer det. En god Guerilla trekker seg tilbake før motstanderen har fått samlet seg, og går i skjul inntil neste trekk.

Hvilke typer kampanjer egner Guerilla SEO seg for?

Guerilla SEO er egnet for personer, bedrifter og organisasjoner som ønsker å synliggjøre og merkevarebygge seg i relasjon til bestemte kjente målgrupper med en tydelig profil og et forutsibart atferdsmønster.

Målgruppene kan være faglig avgrenset, geografisk avgrenset, demografisk avgrenset, behovstyrt, interessebasert eller formålbetinget avgrenset.

Guerilla SEO
1. Guerilla SEO bygger på lokalkunnskaper, gode relasjoner og smidighet. Rask evne til omstilling og omgruppering.

Hvor passer Guerilla SEO spesielt godt inn?

Der målgruppen er geografisk spredd, men der det finnes et fremtidig felles referansepunkt, samlende aktivitet, møteplass eller forum.

Guerilla SEO passer genialt inn i markedsføring overfor folk som planlegger reiseaktivitet.
Med reiseaktivitet gjelder messe, møte- og konferansedeltakere spesielt, men også i forhold til ferieplanlegging, og flytting hvor f. eks. jobbskifte og jakt etter ny bolig, og lokalinformasjon inngår som en del av den forberedende aktiviteten.

Sem-konferansen
2. Mediakoordinator.no synliggjort på Google da SEO og SEM folk søkte på SEM-konferansen 2012. Mediakoordinator skiftet navn til Nettpilot 1. januar 2012.

Hva kjennetegner en Guerilla SEO spesialist?

En guerilla SEO kjenner terrenget og bevegelsene til både konkurrenter og målgruppe og har gjerne flere års trender og statistisk materiale som utgangspunkt for sin aktivitet.

Guerilla SEO bygger på lokalkunnskaper, gode relasjoner og smidighet. Rask evne til omstilling og omgruppering.

Hva kan man få ut av å benytte Guerilla SEO taktikk?

Guerilla SEO gir ikke umiddelbar økt salg, men gir deg oppmerksomhet og økt merkevarekjennskap innen din nisje.

Har du litt penger på bok kan du kombinere med Guerilla PCC, dvs. kjøpe deg inn på bestemte søkeord i Google Adwords i bestemte geografiske regioner innen bestemte tidsintervall.

Sem-konferansen 2011
3. Taktikken tar høyde for ulike typer søk og søkefraser. Dess mer spesifikt dess enklere å ranke høyt.

Hvilke ressurser krever Guerilla SEO?

For å få suksess med en Guerilla marketing online generelt bør du ha god tid til planlegging:

Tid til overveielser og analysering av trender og tendenser i markedet, dvs.

  1. konkurrenter
  2. lokale aktiviteter,
  3. bransjearrangement
  4. bransjebuzz
  5. overvåke målgruppens atferd i sosiale medier og søkemotorer

Tid til å formulere formålet med kampanjen.

Du behøver ikke bruke mye tid, men du må vite hvorfor du angriper akkurat der og da. Hva vil du oppnå?

Tid til å formulere smarte mål: Husk på SMART modellen.

  1. Spesifikk.
  2. Målbart.
  3. Attraktivt.
  4. Realistisk.
  5. Tidsbestemt.

Tid til fastsettelse av både KPIer og CPA.

I tilfellet med Guerilla SEO for merkevaren sin skyld, kan visninger i relevante søkeresultater gjerne tas med. Det går under betegnelsen REACH.

Tid til å formulere en presis og konkret målgruppebeskrivelse og profil.

Altså en kvalitativ og kvantitativ beskrivelse:

  1. Hvor mange er de, hvor er de?
  2. Hvorfor er de det, og hvordan kommer de seg fra A til B?
  3. Hvem støtter de seg til og hvor søker de sine informasjoner daglig?

Tid til formulering av plantet/oppfattet budskap.

Du behøver ikke gjøre det for vanskelig. I mitt tilfelle er budskapet opp til dere å forme. Men jeg vet hva jeg ønsker dere skal tenke. Jeg ønsker ikke nødvendigvis en reaksjon.

En pose med penger?

Du bør kanskje ha et mindre beløp satt av til kirurgisk målrettet PPC aktivitet.

Oftest gjelder dette for annonser på relevante søk etter rutebeskrivelser, overnattings-fasiliteter, programmer, og informasjon om nøkkelpersoner eller aktiviteter innen kampanjens fokusområde.

Kan du målrette dette mot keynote speakers har kan du komme veldig langt. Hvis du har et produkt med verdi vel og merke.

Hvilke kompetanser kreves for å kunne gjennomføre Guerilla SEO taktikk med suksess?

Jeg anfører her seks punkter som jeg anser for de viktigste:

  1. Sterkt målgruppekjennskap.
  2. Lommekjenskap og haukeblikk over terrenget hvor målgruppen ferdes.
  3. God kjennskap til egne styrker og svakheter.
  4. Innsikt i konkurrenters svakeste punkter. Kunnskap om hvilke områder de har dårligst reaksjonsevne på.
  5. Kontroll over egne virkemidler og verktøy.
  6. Tålmodighet og timing er alfa og omega.

Disse kompetanser kan fordeles på flere personer, men dess færre medlemmer av hver Guerilla SEO enhet, dessto raskere manøvreringsevne.

Guerilla SEO handler i høyeste grad om å overrumple motstandere når og hvor de minst forventer det. En god Guerilla trekker seg tilbake før motstanderen har fått samlet seg, og går i skjul inntil neste trekk.

Søkeresultater august 2011:

Sem 2011 presentasjoner på Google
4. Guerilla SEO handler i like høy grad om å kjenne til søkemønsteret over tid, og å vite hvilke søk som som foretas i hvilke perioder. Her var det allerede FØR SEM konferansen i 2011 lagt til rette for synlighet ETTER SEM- konferansen 2011, når deltakerne og folk som ikke var tilstede under arrangementet skulle ut for å finne de presentasjoner som ble vist frem.


Søkeresultater januar 2013:

Nettpilot.no topper de første tre søkeresultater på søk etter SEM konferansen 2011 presentasjoner
Nettpilot.no topper de første tre søkeresultater på søk etter SEM konferansen 2011 presentasjoner. Rett nedenfor er det gamle nettstedet til Mediakoordinator. Dette kalles dominans.

Guerilla Marketing styrker moralen.

En god Guerilla har ikke som formål å vinne krigen, men snarere

å vinne små lokale seire som skaper lokal oppmerksomhet, sympati og kjenskap hos oppinionsdannnere, meningsbærere og trendsettere i målgruppen.

Og så handler det om å styrke moralen i egne rekker. Dette har i klassisk forstand til hensikt å frustrere motstanderen, slik at han overdriver mottiltak og ressursbruk i en slik grad at han mister fokus på helheten, blir for dyr i drift og derfor gjør seg enda mer sårbar overfor angrep fra nye vinkler.

Marketing Warfare av Al Ries og Jack Trout
5. Les boka Marketing Warfare av Al Ries og Jack Trout.

Jeg velger å illustrere dette med mitt eget tiltak i forhold til SEM konferansen 2011. Her har jeg opplevd at enkelte søkere har tatt kontakt til meg for å få oppdatert informasjon om foredragsholdere, program med mer.

Har du en nisje hvor du kan gjøre det samme?

Takk til Mikkel Demib for å sende meg på sporet av Jack Trout og Al Ries.
Anbefalt lesning:
Boka Marketing Warfare

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.