Hvorfor Nettpilot?

Avsett mot nye horisonter

Nettpilot er et uttrykk som kom dalende ned fra nettskyen en dag vi lurte på hva vi egentlig drev med.  Når det er sagt, så finnes det absolutt en kobling mellom uttrykket Nettpilot og yrkestittelen Kaospilot i Danmark.

Kaospilotene bygget seg opp på bakgrunn av en ledelsesfilosofi som gikk ut på å være oppdatert, dristig, lekende og sansende, men også ansvarlig. En Kaospilot skal kunne utvikle og oppdage nye muligheter i en omskiftelig verden og alltid være i stand til å navigere i kaos.

Visjonen for Nettpilot er av en helt annen slags.

Vår visjon er helt enkelt å gi vårt lille bidrag til utviklingen av trygge og gode løsninger på nett, samt bidra til vekst og utvikling for våre kunder. Vi ønsker ikke å vokse oss store, men å beholde nærheten til kundene, smidigheten og muligheten for raske endringer som et lite firma gir. Vi ønsker å forholde oss ydmykt overfor den voldsomme utviklingen av online tilbud og kanaler, og vi drister oss ikke til å kalle oss eksperter eller ledende innen hverken online markedsføring eller sosiale medier.

Vi har lang fartstid og stor rekkevidde når det dreier seg om navigasjon på nett – på egen hånd, med andrepilot og med “passasjerer” eller “varer” i lasten om du vil.

Ambisjonen er at vi også i fremtiden klarer å holde tritt med utviklingen på nett, slik at kundene føler at de blir godt og kompetent ivaretatt på ferden. Det finnes utallige muligheter og tilbud som er rettet mot deg som ønsker å leve av å selge varer eller tjenester på nett, ikke alle er like seriøse eller kompetente, og mange vil ha behov for en del grunnleggende kunnskap før de tar beslutninger og veivalg.

Vi ønsker å gi vårt lille bidrag, slik at du kan unngå de verste fallgruvene på veien mot å realisere dine drømmer, og har som ambisjon å gi deg gode råd, selv om det innebærer å fraråde deg å bruke våre tjenester. Vi har ingen glede av å selge en løsning som ikke passer for kunden.

Vår filosofi går ut på at jo mer kunnskap kunden har før hun kjøper et produkt eller en tjeneste hos oss, desto mer tilfreds blir både kunden og vi i det lange løp.

Vi har ofte opplevd at kunden ikke helt forstår omfanget av den tjenesten de ønsker å kjøpe. Derfor anbefaler vi alle nye kunder å ta en kikk på aktuelle blogginnlegg eller en av våre sjekklister, før de foretar sitt valg, og/eller søker informasjon andre steder dersom de ønsker en “second opinion”. Vi har en hel seksjon dedikert til de mest dybdegående og aktuelle rapporter om emnet E-handel i Norge og i Norden.

Vi mener at utgangspunktet for din online kommunikasjon til enhver tid bør ta utgangspunkt i din forretningsstrategi og dine forretningsmål.

Vi håper med dette at saksgangen fra ditt første besøk på Nettpilot.no til løst oppgave kan bli enklere, fordi forventningsnivå og ambisjoner da kan bli mer realistiske.

Vårt innhold er til for å få i gang dialog og prosesser, hos deg og hos oss.

Kontaktfeltet er ditt avsett mot nye horisonter. Velkommen hit:)

VH Nickolass Jensen og Aurora Høegh-Omdal

Nettpiloter