Konverteringsoptimalisering som øker salg og inntjening

Konverteringsoptimalisering skal resultere i smidige overganger fra første oppmerksomhetspunkt, til salget er i boks. Kunden skal være så fornøyd at han vil dele sitt kjøp med hele verden.

Konverteringsoptimalisering utføres ved å legge til rette en trakt bestående av relevant støttende markedskommunikasjon, oppmerksomhetsfangende elementer, informerende, interesseskapende nøkkelpunkter i dialogfasen, i kombinasjon med gode presise landingssider som gjør det enkelt å ta beslutninger.

Ta kontakt med oss

Det handler om å skape avgjørende forståelige berøringspunkt mellom avsender og mottaker, som skal føre til økt salg eller påvirkning!

Hvor mye tjener du på å få 150 % forbedring av dagens situasjon?
Forbedre konvertering

En av Nettpilots faste kunder økte med 152 %, og oppnådde dermed 6 mio kroners merfortjeneste, via nettstedet sitt i løpet av 12 måneder.  Dette var i år 2 med Nettpilot som fast digital samarbeidspartner.

Her jobbet vi med temaspesifikke landingssider, tydelig avgrensede Google Ads kampanjer med fokus på geografisk målretting og tjenestebehov. I tillegg produserte vi aktuelle artikler som besvarte brukernes spørsmål rundt tjenesten og problemstillingen. Vi opprettet også kontaktformularer som var tilpasset brukerens situasjon, dvs. skjemaer som var litt mer enn vanlige kontaktskjemaer der man ber om navn, tlf, epost og en beskjed.

Det første året gikk var kurven enda brattere:

Økt konvertering etter et år

Kunden økte med 300 % når man sammenlignet de første 6 måneder med samme periode året etter. Årsaken var

 1. Økt forståelse for rett målgruppe
 2. Målrettet digital markedsføring vi både betalte og fortjente kanaler
 3. Gode fokuserte landingssider
 4. Forbedrede kontaktformularer

Kunden endret ingenting i produktutvalg, pris eller annen kommunikasjon. Med andre ord: Kunden konsentrerte seg om å gjøre det de er best til og vi tok oss av alt digitalt. Det gjør vi fortsatt.

Hva er en landingsside?

En landingsside er en enkelt eller en mindre serie med nettsider som har et snevert fokus

 • Produktfokus
 • Emnefokus
 • Målgruppefokus

Formålet med en landingsside er å presentere et spesifikt budskap/tjeneste eller produkt på en enkel, tydelig og overbevisende måte. En bedrift kan ha flere ulike tjenester eller produkter de ønsker å selge. Da kan det være gunstig å «sluse» brukeren inn på en landingsside som er tilpasset brukerens profil eller søkeord, fremfor at hun lander på en side med en mengde ulike produkter.

La oss ta et eksempel;

En bedrift selger ulike typer kurs og arrangementer som er tilpasset mange ulike målgrupper og behov – alt fra sportsarrangement til barnefødselsdager, via kurs i  kroppsmaling og hekling.

For at en bruker som er interessert i kroppsmaling skal slippe å navigere seg rundt i en jungel av kurs og arrangementer, blir hun i stedet ført direkte til en landingsside for (ja, du har sikkert gjettet riktig!); kurs i kroppsmaling.

Landingssider fungerer best når de utelukkende inneholder informasjon som har relevans og er aktuelt for den besøkende. En landingsside bygges som oftest for å å trigge en bestemt handling hos brukeren.

Det kan være;

 • Produktforespørsel via kontaktskjema
 • Bestilling/sign up av prøveprodukter (gratis vareprøver)
 • Kjøp/salg av bestemt tjeneste eller produkt
 • Trigge til telefonisk henvendelse/kontaktskjema
 • Få tak i E-postadressen til personer i bestemte segmenter (ved hjelp av konkurranser, gratis produktnedlastninger, prospektbeskrivelser osv.)
 • Øke antall nyhetsbrevabonnenter

Skyter du med spredhagl i den digitale markedsføringsinnsatsen?

Føler du at konkurrentene kommer litt for nær?

Nettpilot hjelper deg med å få mer ut av dine Google annonser

ved å lage presise og relevante landingssider.

Hvordan jobber vi med landingssider og konverteringsoptimalisering?

For å komme frem til gode løsninger benytter vi klientens nettbesøksdata og vurderer dette sammen med grundige analyser av tendenser og målgruppens atferd på internett og i andre medier generelt.

Vi arbeider målorientert, målgruppe og søkeordsorientert gjennom hele prosessen, slik vi til enhver tid har kontroll over hvilke søkeord som hører til hvilken målgruppe/segment og hvilken handling vi ønsker å oppnå.

En landingsside vil alltid være basert på en hypotese om at noen elementer treffer bedre enn andre. Derfor er det selvsagt svært viktig at landingssiden blir evaluert og analysert i etterkant for å bekrefte eller avkrefte om landingssiden fungerer optimalt.

Nettpilot har lang erfaring i å vurdere hvilke elementer på landingssider som generelt fungerer godt eller dårlig uavhengig av målgrupper, hvilke elementer som bør endres/justeres og hvorfor, samt hvilke elementer som treffer spesifikke målgrupper best.