Krav til nettbutikk for å få innløseravtale

Nets Acquiring

Du må ha en innløseravtale for å kunne ta imot kortbetaling via Nets, Payex, Payson eller WorldOnline/Bambora i nettbutikken din og kan bruke hvilke som helst av følgende innløsere: Swedbank, Nets, Nordea, Euroline, Handelsbanken eller Elavon.

Vi pleier å anbefale Nets som innløser og er godkjent partner.

Nettpilots plugin og infopakke for nettbetaling innholder følgende dokumenter:

 • Nets Acquiring søknadskjema i PDF
 • Netaxept søknadsskjema
 • Nets krav til norske nettbutikker
 • Nets avtalevilkår og betingelser

Med disse dokumenter samlet på en plass kan du forberede og sende søknaden din allerede i dag. Vi hjelper det samtidig med å sette opp din betalingsløsning.

Netaxept avtalen kan du bestille inklusiv plugin
Følg lenken her og bestill totalpakke med Nets søknadsdokumenter, veiledning fra Nettpilot samt plugin og oppsett av betalingsløsning i WordPress WooCommerce.

Behandlingstid
Behandlingstiden er normalt rundt 1 arbeidsuke før du får en innløseravtale.

Innløsers rolle
Innløser er ansvarlig for at penger trekkes fra kunden sitt kredittkort og overføres til din bankkonto. Det er også innløser som er ansvarlig for å kontrollere at nettbutikken lever opp til de lovmessige krav som stilles norske nettbutikker.

For å visualisere, se for deg kortterminalen i kassen på Rema 1000. I din nettbutikk har du en «tilsvarende terminal», altså virtuell terminal hvor kunden legger igjen kortinformasjon. Verken Nets, PayEx eller DIBS håndterer pengene, dette gjør innløseren. Det som skjer i praksis er at Nets/PayEx/DIBS sender informasjon til din innløser når kunden registrerer sitt kredittkort. Nets/PayEx/DIBS sender som denne informasjon til din innløser. Basert på dette kan innløser overføre penger fra kundens kredittkort til din bankkonto.

Krav til foretaksinformasjon når du søker om innløseravtale

 • Foretaksnummer
 • Foretaksnavn og juridisk navn
 • Besøksadresse
 • Postadresse
 • Telefonnumer
 • E-post adresse til kundeservice

Salgs- og leveringsbetingelser i henhold til kjøpsloven

 • Leveringstid
 • Angrerett
 • Reklamasjonsfrist
 • Varesortiment med priser og fungerende kasseløsning (kortterminal eller annet)

For at innløser skal kunne behandle søknaden om nettbutikk kreves det kopi av gyldig firmaattest og kopi av gyldig legitimasjon.

Vær oppmerksom på at den nye forbrukerloven trådte i kraft 20.06.2014:: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har utarbeidet en veileder til næringsdrivende og forbrukere om den nye forbrukerloven: https://www.forbrukerradet.no/_attachment/1177064/binary/31054

Bemerk: Skjerpede krav til synlighet og aksept av salgsbetingelser ved netthandel

 • Reglene for angrerett, retur og reklamasjon skal fremkomme tydelig og være synlige for kortholder i bestillingsprosessen før betalingen skjer.
 • Det skal finnes en avkrysningsboks («click to accept») der kortholder aktivt bekrefter å ha akseptert betingelsene før kjøpet er gjennomført.
 • Ved reklamasjoner/forespørsel fra Innløser, må forretningen kunne dokumentere at kortholder aktivt har akseptert salgsbetingelsene samt hvilke salgsbetingelser som gjaldt ved gjennomføring av kjøpet

Dersom din nettbutikk ikke er i samsvar med kravene, kan du kontakte Nettpilot for å for å få hjelp med å endre dette. Kontakt Nettpilot