Overvåking, monitoring og kontroll av omdømme online

Brand reputation monitoring og management

Du tenker sikkert at brand reputation management (på norsk: omdømmeovervåking og kontroll) bare er for store bedrifter og organisasjoner?

Ikke nødvendigvis. Ikke hvis du bryr deg. Nettpilot hjelper deg gjerne å få kontroll på ditt omdømme i søkemotorer og i sosiale medier.

Kontroll på omdømme i søkemotorer. Oppdage og fjerne negativ omtale online.
Kontroll på omdømme i søkemotorer. Oppdage og fjerne negativ omtale online.

Kanskje du ikke har avsatt ressurser til dette fordi du ikke mener det vil være verdt det eller fordi det ikke er nødvendig. Ta selv en kontroll av din bedrifts online omdømme i på Google som en test:

  1. Hvis noen søker etter din bedrift på Internett, hva finner de da på de første 5 Google sider?
  2. Hvilke resultater kommer opp når en forbruker taster inn “ditt produkt + reklamasjon”.

Finner de frem til bedriftens egne sider som vennlig og utførlig guider forbrukeren frem til en løsning på problemet eller finner han/hun utelukkende dårlige tilbakemeldinger i diverse nettfora og blogger?

Prøv å forestill deg effekten av tvilsom eller dårlig omtale blant de mest synlige søkeresultater. Regn ut hva dette koster bedriften for hver dag, uke eller måned som går.

  1. Hva gjør du hvis det begynner å gå et rykte om deg eller din bedrift på blogger, Twitter eller på Facebook- er du oppmerksom? Når fanger du opp dette?
    Er det noen som ringer eller som sender deg en SMS, slik at du kan reagere umiddelbart og håndtere saken før det blir nødvendig med innleid assistanse til å utføre krisekommunikasjon?

Nettpilot har lang tids erfaring, jobber aktivt med og tilbyr seriøs overvåking av online produktomtale, nøkkelord og fraser i sosiale medier som blogger, Twitter, webforums og de største nyhetsportaler.
Sammen kan vi sette opp en fornuftig plan for merkevareovervåking og annen form for monitorering av utvalgte søkeord og emner i både søkemotorer og sosiale medier.

Hvis din bedrift eller dine produkt får omtale på Internett, positiv eller negativ – hva gjør du da?

Er du da klar til at handle? Har du en plan?

Ta kontakt hvis du ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift/organisasjon kan bruke aktiv monitoring av omdømme eller interesser i sosiale medier og søkemotorer.