Nytt plugin som fixer avrundingsproblemer i WooCommerce Checkout

WooCommerce price fixer

I WooCommerce kan man sette antallet av desimaler på produktprisvisning etter eget ønske. Derfor er det mange nettbutikkeiere som har satt desimalantallet til 0 for å få en ryddig og pen produktvisning.

Standard Wooommerce oppsett sørger da for at også delsum og totalsum vises uten desimaler, noe som gir en ryddig og pen checkout. Dessverre så skaper denne avrundingen problemer med tredjepartsAPIer som trenger eksakte beløp med desimaler. Dette pluginet løser utfordringen og gir mulighet for at produktpriser kan vises uten desimaler, mens handlekurv og kasse viser eksakte priser og med desimaler. Typisk så vil mva beregninger føre til desimaltall.

Hva gjør pluginet:
Når pluginet aktiveres settes WooCommerce decimal settingen til 2, og default til å runde opp hvis den blir aktivert.

Hvor i WooCommerce oppsettet finnes dette?

Ligger under WooCommerce > Pricing Fixer i sidebaren.

Løser problem for flere Checkout plugins og Shipping plugins i WooCommerce. Kan lastes ned gratis.(Versjon 1.1.0)

Les mer:

WooCommerce Price Fixer