Nettpilot er medlem av Digital Analytics Association

Digital Analytics Association (DAA) sin definisjon av webanalyse:

Webanalyse er måling, innsamling, analyse og rapportering av Internett data i med det formål å forstå og optimalisere webbruk.

Nettpilot er medlem av Digital Analytics Association
Nettpilot er medlem av Digital Analytics Association

DAA er en global organisasjon som består av mer enn 2000 engasjerte og dyktige fagfolk som jobber konstant på å utvikle webanalysefaget.

DAA jobber  sammen med sine medlemmer for å:

  • Standardisere begreper, definisjoner, og å finne frem beste praksis som kan nyttes bransjen som helhet.
  • Påvirke  lovgivning som berører konsulenter og webanalysebransjen som helhet.
  • Utvikle og implementere opplæring og sertifiseringsprogrammer å styrke profesjonaliteten i hele bransjen.
  • Samle webanalytiske fagfolk, konsulenter og sluttbrukere for å diskutere, kombinere krefter og kraftfullt fremme våre felles interesser over hele verden.

Jeg ser medlemskapet av DAA som en naturlig del av det å være en seriøs norsk kurstilbyder og aktivt utøvende og rådgivende webanalytiker.