ABAX er det nest største selskapet innenfor telematikk i Europa med norskutviklet soft- og hardware.

Nettpilot inngikk avtale med ABAX i oktober 2020, og jobber regelmessig som rådgiver og sparringspartner med alle deres markeder.
Vi har i tillegg håndtering av ABAXs norske og danske Google Ads konto, og er fast sparringspartner med den svenske Google Ads ansvarlige.
Besøk abax.com/

 

 

ABAX er det nest største selskapet innenfor telematikk i Europa med norskutviklet soft- og hardware. Nettpilot inngikk avtale med ABAX i oktober 2020, og jobber regelmessig som rådgiver og sparringspartner med alle deres markeder. Vi har i tillegg håndtering av ABAXs norske og danske Google Ads konto, og er fast sparringspartner med den svenske Google […]