Vi bisto MentorNorge i en oppbyggingsfase de første årene, det vi satte opp grunnstrukturen for den Google Ads kjampanjestrukturen som forsatt benyttes og som har blitt duplisert til andre markeder. 

Vi bisto også med brukeranalyser, landingssidedesign og oppsett av konverteringsmål i Google Analytics i samarbeid med designbyrå. Vi foresto opplæring av selskapets digitale markedsavdeling slik at de selv kunne drifte kontoen på egen hånd.
Vi har dog med jevne mellomrom blitt bedt om å bistå med løpende analyser og justeringer for å holde kontoen effektiv og i tritt med Google Ads mulighetsunivers.

MentorNorge
Besøk MentorNorge.no

Vi bisto MentorNorge i en oppbyggingsfase de første årene, det vi satte opp grunnstrukturen for den Google Ads kjampanjestrukturen som forsatt benyttes og som har blitt duplisert til andre markeder.  Vi bisto også med brukeranalyser, landingssidedesign og oppsett av konverteringsmål i Google Analytics i samarbeid med designbyrå. Vi foresto opplæring av selskapets digitale markedsavdeling slik[…]