Komplett SEO

Komplett Group er Nordens største netthandelsaktør, med totalt 18 nettbutikker.

komplett.no
Komplett Group var fast kunde i flere år

Nettpilot var i perioden 2015-2020 fast leverandør av sparring, analyser og rådgivning for nøkkelpersoner i konsernet, på både strategisk og adhoc nivå. Dette gjaldt først og fremst innen webanalyse, SEO og søkemotormarkedsføring på selskapets største satsninger og nettsteder.

Vi deltok  med søkeordanalyser og søkedata under forberedelsene til lansering av marked.no og vi bisto blant annet Komplett.no med å komme øverst av alle nettbutikker i Google på Black Friday i 2019, etter en periode utenfor toppresultatene i Google.

Basert på forbrukeranalyser fra 2019 utført av blant annet SIFO (Oslo Met) så sto det ganske klart at massiv online tilstedeværelse på Black Friday er lurt.

Black Friday SIFO Grunnlag
Figur fra forskningsrapporten: Fornuftig og forført: En forbruksstudie av Black Friday i Norge, av Arne Dulsrud og Alexander Schjøll

Under selve Black Friday, fredag 28/11 2019, samlet og lagret vi store mengder av data i Google Analytics hvert minutt for alle Komplett Groups nettsider, slik at Kompletts marketingsavdeling og data analytikere alltid kan gå tilbake og se på bevegelsesmønstrer fra dagen.

I arbeidet med Black Friday kampanjen foretok Nettpilot et eget forskningsprosjekt og en storstilet automatisert innsamling av søkeordsdata og screenshots fra 50 af Norges best plasserte nettsider i perioden rett før Black Friday, og under Black Friday. Dette er kanskje Norges mest omfattende datainnsamling knyttet til Black Friday søkemotortrafikk, som noensinne har blitt gjennomført.

Black Friday screenshots 2019-11-28-1200
Screenshots av Black Friday kampanjesider til et stort antall norske nettbutikker

I tillegg hadde vi kartlagt et større antall aktører der vi per automatikk samlet inn screenshots hver tredje time slik at vi nå har presis data om hva norske nettbutikker gjør under årets store handledag, og hvordan forbrukerne oppfører seg.

Black friday 2018 i Google Søk
Black Friday 2018 i Google Søk – ingen komplett.no i skjermbildet

 

blacj friday 2019
Black Friday 2019 i Google Søk, Komplett.no på andreplass rett etter vg.no, men før både Wikipedia, blackfriday.com, prissammenligningstjenester og konkurrerende nettbutikker.

Nickolass is a hard working, positive, creative and higly skilled SEO specialist with a great personality. We have worked together for many years and he always delivers high detailed work and is a good discussion partner for complex issues. I would higly recommend Nickolass as an SEO specialist/advisor.

(Marianne Vikne, SEO manager, Komplett Group, now Senior SEO advisor Try/Apt)

 

Komplett SEO Komplett Group er Nordens største netthandelsaktør, med totalt 18 nettbutikker. Nettpilot var i perioden 2015-2020 fast leverandør av sparring, analyser og rådgivning for nøkkelpersoner i konsernet, på både strategisk og adhoc nivå. Dette gjaldt først og fremst innen webanalyse, SEO og søkemotormarkedsføring på selskapets største satsninger og nettsteder. Vi deltok  med søkeordanalyser og[…]