Scan Learn AS ble etablert i 1988 og er et av de eldste frittstående kompetanseselskapene i Norge.

De har samarbeidet med flere hundre bedrifter og mange tusen deltagere opp gjennom årene og på denne måten samlet en bred og unik kompetanse innenfor personal- og organisasjonsutvikling.

Deres oppdrag er mangesidige, men ofte er de basert på å skreddersy og tilpasse bedriftsinterne konsepter etter forhåndsdefinerte ønsker og potensial. Dette gir målrettede oppdrag som blant deltagerne oppleves som meget positive og personlig motiverende. Nettløsningen er bygget opp for på best mulig vis å formidle kjernevirksomheten, tjenester og eksempler på kompetanse.

Nettpilot har stått for webutvikling og bygget en WordPress løsning med Kurs og Eventmodul som gjør det enkelt for Scanlearn å håndtere sin kurvirksomhet på samme måte som det gjør det enklere og mer gjennomsiktig å bestille/booke kurs hos Scanlearn. Løsningen er integrert med Nettpilots Netaxept betalingsmodul slik at kursbetaling og håndtering foregår enkelt og gnidningsfritt.

Løsningen ble til som et samarbeide med prosjektutvikler Mari L. Vik

Scanlearn
Scanlearn

Besøk Scanlearn.no

Scan Learn AS ble etablert i 1988 og er et av de eldste frittstående kompetanseselskapene i Norge. De har samarbeidet med flere hundre bedrifter og mange tusen deltagere opp gjennom årene og på denne måten samlet en bred og unik kompetanse innenfor personal- og organisasjonsutvikling. Deres oppdrag er mangesidige, men ofte er de basert på[…]