I forbindelse med EUs bygningsdirektiv vil det i årene frem mot 2030 være behov for store oppgraderinger i norske boligbygg. Det er derfor behov for gode og trygge veivisere som kan hjelpe boligeiere med å ta de rette valg.

Direktivet fremtvinger en rekke nye standarder med sikte på at alle bygg i EU skal være klimanøytrale innen 2050. Det skal innføres nye minimumsstandarder for energiytelse for eksisterende bygg som renoveres. Dette innebærer et krav til medlemsstatene om å oppgradere den 15 % dårligste bygningsmassen fra energiytelsessertifikatets klasse G til minst klasse F. Tidshorisonten er 2027 for yrkesbygg og 2030 for boligbygg.

For norske boligeiere som bor i hus med lav energistandard betyr har dette store konsekvenser, ettersom rehabiliteringsprosjekter vil få store krav ift energiutnyttelse.

Dette kan lett komme til å koste en del og er for mange en ganske dyr affære, men det finnes samtidig også muligheter for å få dekket en stor del via støtteordninger.
Her stilles ganske mange krav til både prosess og resultat.

I takt med at det finnes støtteordninger fra blant annet via Enova, som skal gjøre overgangen enklere økonomisk sett, så blir det å planlegge og gjennomføre rehabiliteteringen i henhold til gjeldende standarder veldig viktig, og det et er derfor av stor betydning å alliere seg med eksperter, innen både bygg og energiutnyttelse ganske tidlig i prosessen.

Energipakka.no er en nettsted med flere energirådgivere samlet på en plass, med ulike bakgrunn og ekspertise, som kan bistå med å gi oversikt, bistand og forståelige løsninger til boligeiere, før de setter i gang med rehabilitering og oppgradering av hus og bolig. Alle har lang erfaring og ulike fagkompetanse i BOVG gruppen.

Energipakka og enova støtte

Nettpilot har satt opp rammeverk og  teknisk løsning, vi leverer webhotell, drift og har produsert store deler af nettstedets innhold.
Webdesign av Torstein Veierland.

Besøk Energipakka.no

I forbindelse med EUs bygningsdirektiv vil det i årene frem mot 2030 være behov for store oppgraderinger i norske boligbygg. Det er derfor behov for gode og trygge veivisere som kan hjelpe boligeiere med å ta de rette valg. Direktivet fremtvinger en rekke nye standarder med sikte på at alle bygg i EU skal være[…]