SEO for WooCommerce Nettbutikker

Søkeordsplasseringer over tid

Her er Nettpilots guide til søkemotoroptimalisering av nettbutikker bygget med WordPress og WooCommerce.  Jeg går her igjennom løsninger, tiltak og funksjoner som er med på å skape en SEO vennlig nettbutikk bygget med WordPress og WooCommerce.

Guiden inneholder tips som kan benyttes for de fleste typer WordPress nettsteder og andre typer nettbutikkløsninger, men er basert på det som er sterke og svake sider ved WooCommerce, og muligheter og utfordringer for Norske nettbutikker som vil være maksimalt synlige i Google.

Målgruppen er primært personer som har litt erfaring med WordPress og som ønsker å få mer ut av WooCommerce som nettbutikkløsning.

Personer som jobber med E-handel bør også kunne lese og forstå teksten. Det vil være noen WordPress spesifikke utrykk, men jeg skal forsøke å tydeliggjøre så mye som mulig.

Woocommerce nettbutikker statistikk
Woocommerce nettbutikker statistikk per august 2023

Kort introduksjon til WooCommerce
WooCommerce er verdens mest populære nettbutikkløsning. Over 23% av de største 1 mio nettbutikker er bygget med WooCommerce. Årsaken til populariteten, er at det i utgangspunktet er gratis software, basert på åpen kildekode, som man kan laste ned og bruke til å utvide CMS løsningen WordPress med hjelp fra en webutvikler. WordPress brukes av over halvparten av de mest besøkte nettsteder i verden.

Det finnes mange utvidelser som gjøre at man kan få ganske avanserte E-handelsløsninger med WooCommerce. Vi opplever dog at flere og flere av våre kunder ber om hjelp og spør oss om hjelp til synliggjøring av sine nettbutikker både med SEO bistand og betalt søk som f. eks via Google Ads annonsering. Vi opplever samtidig mange som gjør mye feil i stedenfor å be om hjelp. Derfor har vi laget denne SEO guide for WooCommerce.

Nettpilot har siden 2010 utviklet WooCommerce integrasjoner og plugins for checkout med kortbetaling via Nets Netaxept og Vipps og Checkout med Fraktberegning til Bring Fraktguiden og MyBring Booking, samt Pakke i Postkassen plugin. Vi startet da opprinnelig med fokus på webmasterarbeide, innholdsproduksjon, konverteringsoptimalisering, samt søkemotoroptimalisering og søkemotorannonsering som primære tjenester.

Denne artikkelen er utelukkende basert på egne erfaringer, og er derfor lite teoretisk fundert. Jeg har benyttet kilder og henvisninger så mye som råd.

Samtidig har jeg holdt artiklen fri for lange avsnitt om SEO strategi og søkeordsanalyse, da dette finnes grundig beskrevet på andre seksjoner av Nettpilot.no (følg lenkene og du vil finne).

Har du innspill og teorier du ønsker å dele/diskutere så legg igjen en kommentar. Det kunne være morsomt å live opp kommentarfeltet i bloggen igjen, og ikke bare ta diskusjoner på Facebook og LinkedIn.

Hva er et søkemotorvennlig nettsted?
Et søkemotorvennlig nettsted er lett å crawle for en søkemotorrobot, og det er lett å forstå strukturen og innholdet på nettstedet. En SEO vennlig nettbutikk er både søkemotorvennlig OG brukervennlig.

Viktige elementer i en søkemotorvennlig WooCommerce nettbutikkløsning

Sidetitler kan tilpasses individuelt

Sidetitler er det aller viktigste å få riktig når det gjelder SEO, og skal avspeile innholdet på siden på få tegn, samtidig som teksten skal lokke brukere til seg.

Sidetittel skal være mellom 55-65 tegn og de er unike, dvs. mer enn 30 % ulik andre sidetitler på nettstedet, med mindre forskjellen består i en variasjon i attributt eller spesifikasjon. I tilfelle der et produkt har veldig mange varianter bør det settes en kanonisk URL til primære produkt URL.

Tips: Sidetittel kan baseres på mal eller tilpasses individuelt og uavhengig av produkttittel.

Eksempel fra Zalando.no:
Produkttittel – produktkategori – variant @ nettbutikkdomene =
MEDIUM SHIELD – T-shirts med print – black @ Zalando.noo

Skjermdump fra produktside på zalando.no
Produktsidetittel fra Zalando henter tekstelement fra produkttittel

Unike og tydelige sidebeskrivelser (metadescriptions)

Sidebeskrivelser skrives for å tiltrekke klikk fra de rette brukere når de vurderer Googles søkeresultat. De som har fått øye på sidetittelen i blått, vil benytte teksten i metabeskrivelsen for å be- eller avkrefte forventninger om hva som finnes på siden.

Teksten bør være mellom 135 – 155 tegn.

Ser vi på Zalando.no med utgangspunkt i produktet ovenfor så er dette ikke et super bra eksempel, da meta beskrivelsen for dette produktet er på 129 tegn med mellomrom og teksten har en klumsete oppbygging, med et litt unorsk språkvalg:

<meta name=»description» content=»Shop GANT MEDIUM SHIELD – T-shirts med print – black for kr 399,00 (28.07.19) hos Zalando. Fri frakt på bestillinger over 229 kr.«>

Kildekode meta title tag fra Zalando.no
Det virker som Zalanoo oppdaterer siden metabeskrivelse automatisk og skyter inn pris og dato for pris samt fraktpris i sin metabeskrivelse.

Søker vi etter dette produktet på Google som kommer det opp en meta beskrivelse fra 11/7 der eneste variabel er datoen og et mellomrom mindre mellom første og andre ord:

Søkeresultat for Gant medium shield i Google SERP
Søkeresultat for Gant medium shield

Vi kan da regne ut at Zalando bygger opp sine metabeskrivelser etter følgende formel:
[Shop «%produktname% – %productcategory% – «%variant%» for %price% (%priceperdate%) hos Zalando. Fri frakt på bestillinger hos Zalando]

Dette kan være en risikabel taktikk hvis man har produkter og produktkategorier som er enten veldig korte eller veldig lange. Ved for korte og for lange meta beskrivelser, vil Google nemlig ikke vise metabeskrivelsen korrekt.

Se på disse eksemplene, som er en variant av ovestående Zalando t-shirt (markert i gult):

Søkeresultater i Google som viser Zalando produkter med for kort produktnavn og for kort produktkategori til at Google kan vise korrekt metabeskrivelse.
Her er fire resultater fra Zalando på et søk etter «MEDIUM SHIELD – T-shirts med print Zalando.no». Den øverste og den nederste viser metabeskrivelsen slik Zalando ønsker det og slik at den gir mening for brukeren. Nummer to fra toppen har en produkttittel (GANT SHIELD) som er for kort, og som derfor før antallet av tegn i metabeskrivelsen til å være under Googles minstekrav. Derfor velger Google annen tekst.
Nummer tre fra toppen har en for kort produktkategori (T-shirts) slik at samlet antall tagn i metabeskrivelsen blir for kort her også.
Helt presist hva som er minste og maks tegn grense er ikke helt definert.

Zalando benytter ikke WordPress og WooCommerce.

Ha øvre og nedre grense for antall tegn

Det er viktig, når man skal bygge sine meta beskrivelser, at man har en minste grense og øvre grense for antall tegn, og bygger sine formler for sidetitler og metabeskrivelser fornuftig, helt fra start.

Det er også viktig at man har systemer som gir beskjed om tekster er for lang eller korte.

Husk at søkemotorbrukerne skal velge din side fremfor 9-14 andre sider i Googles liste. Sørg for at teksten din rammer riktig.

Eksempler fra WordPress og Nettpilot.no

La oss se på hvordan man kan gjøre dette med WordPress. Eksempel fra denne siden:

Bilde som viser oppsett av sidetittel og metabeskrivelse for en tekst om seo for woocommerce nettbutikker.
Fra Nettpilot.no WordPress backend før publisering av denne siden: Bildet viser malen for oppsett av sidetittel og metabeskrivelsen for en tekst som skal tiltrekke brukere som har bruk for mer forståelse for søkemotoroptimalisering i WooCommerce nettbutikker. Bemerk at jeg ikke skriver tips, eller overblikk over WooCommerce SEO funksjoner. Hensikten med denne artikkelen er i like høy grad å få brukeren til å forstå hva som gjør en nettbutikk søkemotorvennlig .

Her ovenfor er både sidetittel og meta beskrivelse markert som «godkjente» ved en grønn markeringslinje. Når det blir for mye tekst får man beskjed, slik som her:

Skjermdump fra Yoast metaboks på netpilot.no i forbindelse med Nettpilots guide til SEO for WooCOmmerce. Her vises grensesnitt for litt for mye tekst.
Lurt med løsning som markerer når det benyttes for mye tekst i meta sidetittel og meta beskrivelse.

SEO AI: Søkemotoroptimalisering med hjelp fra kunstig Intelligens

Siden 2022 har bransjen blitt revolusjonert pga teknologiske fremskridt med AI baserte chat bot’er som OpenAIs ChatGPT. (Chat Generative Pre-Trained Transformer) som er en stor språk prosessor som er trent av mennesker til å kunne formulere seg i tekst på en måte som er ganske lik mennesker. Den har blitt «foret» med store tekst mengder hente på internett, og har blant annet hentet mye data fra forum sider som reddit og andre. Løsningen bla lansert 30. November 2022 og har et tilgjengelig API som gjør at kreative folk, forskere og utviklere kan «leke» med språkmodellene og da foreta input via egne grensesnitt som da gir feedback og resultater i form av hele tekster som er utviklet basert på innledende input.

Dette kan da også benyttes for smart SEO produksjon fordi man nå kan «mate» AI’en med innholdet fra nettsider og da få dem til å foreslå både sidetitler, metabeskrivelser og samtidig også komme med forslag til både nye søkeord og innhold i teksten for å nå ut til flere søkere i søkemotorene.

En del av disse løsningene er nå allerede implentert i flere SEO plugins som følger med WordPress og som kan benyttes i WooCommerce nettbutikker. Det er da flere nivå (kvalitetsnivåer) på tekstbehandlingen og output fra AI’enes APIer, og kvaliteten er typisk i samsvar med prisen. Viktigst er dog alltid fortsatt å ha godt innhold fra bunnen av og en idee om hvem man ønsker å nå ut til allerede før man starter med produksjonen.

Inntoket av AI i SEO er spådd til å revolusjonere bransjen da man forestiller seg at mindre viktige tekstproduksjonsjobber settes ut til AI’er og maskiner, men at man da fortsatt beholder folk med evne til å tilpasse og fintune samspillet mellom maskine (AI) og menneske. Det er derfor en viktig egenskap å kunne forstå seg på begge deler for å kunne jobbe med SEO fremover.

Samtidig er dette ikke en ny eller revolusjonerende problemstilling for de som har jobbet med SEO og Google Ads i mange år, da essensen i SEO arbeidet primært har handlet om å forstå seg på nettopp endringer Googles Algoritmer (AI-basert) og menneskers søkeadferd på nett.

WordPress SEO plugins med AI

Seo plugins med ai
Seo plugins med AI

All in One SEO
Benytter AI til tittel og beskrivelse generator (foreslår 5 varianter så man kan velge) og lenke Assistent som automatisk oppretter av interne lenker med AI til relevante sider.

LinkWhisper
Bistår med å bygge strategiske interne lenker på nettsiden via AI, som du kan tilpasse i et enkelt grensesnitt uten å skulle åpne sidebyggeren i WordPress for hver enkelt side.

Surfer SEO
AI-drevet datainnsamling og optimaliseringsverktøy som sammenligner og analyserer topprangert innhold i søkeresultatene og gir en rapport over hvilke søkeord som bør inkluderer i innholdet på din nettside. I tillegg til innholdsoptimalisering, genererer SurferSEO også skisser og innholdsbriefer optimalisert for SEO.

SEOPress
Tittel og beskrivelse via AI. Her fås fire nivåer av API tilgang, som da gir ulike kvalitet på feedbacken.

Generate meta with ai
Klikk på en knapp og generer metafeltene sidetittel og metabeskrivelse med AI.

Rankmath

Benytter AI til å analysere ditt innhold og gir forslag til hvordan du kan forbedre lesbarhet, tone og stuktur. Foreslår også søkeord du kan benytte for å optimalisere innholdet for optimal søkbarhet i søkemotorer. Har også automatisert lenkeanalyse og basert på inngående lenker foreslår den måter å forbedre lenkeprofil og øke antallet av backlinks fra nye backlink kilder.

Bemerk at disse AI APIene har mye nedetid pga stor etterspørsel så betrakt mange av de AI integrasjoner som kommer ut i løpet av 2023 som betaversjoner der feil og mangler kan forekomme.

Hvorvidt disse faktisk gir bedre resultater gjenstår da faktisk å se.

URL-er (permalenker), bedre kjent som nettadresse;)

URL-en skal være semantiske. Benytt alltid nettadresser som beskriver innholdet, med viktigste kjennetegn først, med bindestrek mellom ord, unngå sku numre eller lignende i URL.

URL er standard forkortelse for Uniform Resourse Locator og ikke det samme som, men en undertype av URI som er en forkortelse av Unifor Resource Identifier.Se definisjoner på Wikipedia

URL-er i WordPress: Først settes WordPress permalenke grunninnstillinger for innlegg i WordPress sine generelle innstillinger. Uten dette på plass er det også mange WooCommerce checkout funksjoner som ikke kan fungere. Vi anbefaler at man benytter «Innleggsnavn» dvs. /%postname%/

Grensnsitt for WordPress permalenke grunninnstillinger for innlegg i WordPress sine generelle innstillinger.

Når permalenken tar utgangspunkt i postname så betyr det at både sider, blogg innlegg (artikler) og produkter i WordPress og WooCommerce benytter innleggets eller postens navn/tittel til å bygge URL-en. Dvs at en tittel som er «Isbitmaskin som kan fryse is til 10 drinks på 10 minutter», blir til «isbitmaskin-som- kan-fryse-is-til-10-drinks-pa-10-minutter».

Dersom produkttittelen inneholder tegn som f.eks &, %, æ, ø og å, kan dette gi feil URL. Har du SKU først i produkttittel når du importerer produkter, bør disse fjernes før nettbutikken går live. Det optimale er å gå igjennom data ark for produkttitler, metabeskrivelser, produkt URL-er og annen metainformasjon før dette importeres til nettbutikken.

Når produktet er lagt inn i WooCommerce så sjekk om URL-en ser riktig ut og er stavet riktig, slik at den gir mening.

Tall på slutten av URL?
Bemerk om det kommer et tall etter produkt-URL automatisk, slik som /produktnavn–2/. Da skyldes det at en liknende URL allerede eksisterer med samme produktnavn. Typisk så er det mange eldre nettbutikker som har utgåtte produkter i kladd modus og nye versjoner av samme produkt, de vil da få et tall i URL-en, slik som dette:

Duplikert WooCommerce produkt med tall i url.
Duplikert WooCommerce produkt med tall i URL.

Produkt og nettbutikk URL
Sjekk dernest oppsett for Produkt og Nettbutikk URL-er. Her skal du velge en «base URL», som skal styre hvordan stiene på produkt URL-er skal se ut. Typisk bygges WordPress som et CMS der nettbutikk er en seksjon på nettstedet. Derfor er WooCommerces egen standard å benytte base URL-en som inneholder «produkt» for å signalisere at innholdstypen på siden er et produkt. Derfor /produkt/produktnavn/.

Har du en nettbutikk med produktkategorier som det er stor etterspørsel etter, sammen med produktnavn, så overvei å legge inn produktkategori i URL-en. Men du må velge en permanent lenke som er over produkt-URL eller kategori-URL.

Velg selv om termen shop, butikk, produkter, eller webshop passer for deg. Nedenfor har vi valgt shop og produktkategori.

Dette valget bør du overveie grundig, for det er ikke smart å endre base URL i en nettbutikk som har vært live en stund. Utrykket Permalenker er jo en forkortelse for termen permanente lenker. Husk det.

Innstillinger for produkt permalenker i WordPress standard oppsett for permalenker.
Vær bevisst på hvordan produkt permalenker settes opp helt fra start: Gant t-shirten fra zalando.no som vi brukte som eksempel tidligere, ville i vår løsning har en URL som dette:
https://www.zalando.no/shop/t-shirts-med-print/gant-medium-shield/


Fjerne /shop/ eller /produktkategori/ i URL?
Som nevnt ovenfor så har WooCommerce tildelt egne stier (seksjoner på nettstedet) slik at det i utgangspunktet ikke er mulig å få en super kort URL som bare har domene + produktnavn i stien slik som dittnettsted.no/produktnavn. Man må enten velge en løsning med egendefinert URL på minst et nivå eller benytte standarden dittnettsted.no/produkt/%produktnavn%.

For nettsteder som har andre seksjoner og tjenester vil en /shop/ eller /nettbutikk/ sti kanskje være lurt. For nettsteder der produktkategorier er meget viktige i forhold til navigasjon og det sammensatte søket og kundereisen da vil en produkt URL som innholder produktkategorien også være lur. Men hvis man har samme produkt i flere kategorier så kan dette skape litt utfordringer å prioritere hvilken primær kategori som skal velges. Det er nemlig den primære kategori som definerer URL-en for produktet.

Løsningen finnes faktisk derute og det finnes et par plugins som hjelper mer å gi korte og ganske presise produkt URL-er.
Perfectseourl har dette grensesnittet i WP backend:

Grensesnitt fra Perfectseourl: Innstillinger for Perfect SEO URLs
Innstillinger for Perfect SEO URLs

Permalinkmanager Pro er mer avansert og har flere muligheter, her er grensesnittet for hovedoppsettet av WooCommerce URL-er:

Grensesnitt fra Permalinkmanager PRO WooCommerce produkter: Enkelt og greit grensenit som da fjerne et nivå i urlen og gjør den deskriptiv.
Enkelt og greit grensenit som da fjerne et nivå i URL-en og gjør den deskriptiv.

Man kan også endre enkelt URL-er på både sider og produkter helt ned til minste detalje på en enkel oversiktsside:

Grensesnitt fra Permalinkmanager PRO WooCommerce produkter:  1 av 2: Her vil vi fjerne alt som er markert slik at bare produktnavnet står i URLEN etter domenenavnet.
1 av 2: Her vil vi fjerne alt som er markert slik at bare produktnavnet står i URL-en etter domennavnet.
2 av 2: Grensesnitt fra Permalinkmanager PRO WooCommerce produkter: Her har vi fjernet unødvendig sti slik at produktets URL blir så kort og brukervennlig som mulig.
2 av 2: Her har vi fjernet unødvendig sti slik at produktets URL blir så kort og brukervennlig som mulig.


Tips: Alltid gå til Permalenke innstillingene i WordPress og sørg for å sette disse opp så enkelt og smart som det er mulig å få til. Unngå tall og uvesentlige ord, samt tegn som komma, æ, ø, å i URL-er. Vi anbefaler oftest URL så kort som mulig med viktigste tema/søkeord nærmest mot venstre.

Skjermdump fra SEMRush rank monitoring, som viser positiv utvikling i søkemotorsynlighet hos en Nettpilot kunde
Vi la om design og struktur på arbeidsfolk.no i begynnelsen av juni 2019. Her har vi også jobbet med å fjerne artikkelnumre i permalenker. Dette har bare gitt positive resultater og bedret ranking.

Navigasjon og lenkestruktur

Legg de mest aktuelle produktrelaterte tekstlenker som navigasjonselementer først i menyen, ikke la sider som kundevilkår, kundeservice, Om oss osv. ta opp første delen av navigasjonen.

La gjerne sider som oppdateres ofte med nye produkter komme først i navigasjonen, slik at både brukere og søkemotorer får nye nytt å undersøke. Er det lansering av nye kampanjer med produkter som har høy etterspørsel, kan lenker til en omfattende produktomtale være fornuftig å legge høyt opp i navigasjonshierakiet.

Ikke skjul nye sider langt nede i navigasjonen hvis du vil ha rask crawling, indeksering og ranking i Google.

Sørg også for at kategorioppdeling og menyelementer på siden til en viss grad følger logikken i Googles shopping produkt taksonomi. (Oppdateres hver tredje måned).

Tips: Hent seneste versjonen av Googles taksonomi for Produkter på norsk her.

Brødsmuler (Breadcrumbs)

Brødsmuler bør vises på toppen av innholdet for å vise brukere hvor de er på nettstedet, slik at de enkelt kan navigere til kategorisider og temasider.

Du trenger ikke nødvendigvis brødsmuler om nettbutikken har få produkter, men er det mange kategorier og flere produkter i hver kategori, så er det smart både for brukere og søkemotorer.

Komplett.no har f. eks. en struktur der Gaming har en tydelig plass i brødsmulene på det meste gaming relatert innhold, slik som på siden med Gaming Headsets. (Disclaimer, dette er en kunde av Nettpilot).

Skjermdump av Gaming Headset kategorisiden hos Komplett.no
Gaming Headset kategorisiden hos Komplett.no

På denne måten er det enkelt for både brukere og søkemotorer å finne relaterte produkter innen samme hovedkategori, som da er «Gaming».

Komplett.no belønnes da også med en førsteplass i Googles norske søkeresultater på søkeordet «gaming», som har over 2 milliarder søkeresultater. Dette er tegn på at Google anser Komplett.no som Norges største og beste kilde til gaming relatert innhold, dvs. inspirasjon, guides, råd og tips. Ikke bare produkter. Ikke dårlig faktisk.

Skjermdump av et søkeresultat på søkeordet gaming i Google
Søkeresultat på søkeordet gaming i Google

Derfor: Sjekk brødsmule funksjonaliteten hvis du går etter et ferdigoppsatt WordPress theme. Du kan også sjekke ut flere forskjellig breadcrumb plugins i WordPress Plugins listene. Noen av disse er shortcode baserte og noen krever at du legger inn en liten kodesnutt i ditt theme.

Velg det som passer deg best.

Skjermdump som viser 9 ulike WordPress plugins for håndtering av breadcrumbs.
Det finnes ganske mange WordPress plugins som kan hjelpe deg med å få på plass breadcrumbs. Husk at det ikke er nok å installere et plugin, så må også konfigurere innstillinger og sørge for at kode som skal presentere brødsmulene er på plass i sidemalene dine.

Benytter du Yoast SEO så er dette en inkludert funksjon, men du må sjekke at det blir satt opp riktig uansett.

Kategorisider

Nettbutikken bør ha en editor for oppsett og tilpasning av optimaliserte kategorisider der nettbutikken kan skilte med sin kunnskap og kompetanse innen den markedsnisjen man befinner seg i.

Typisk er kategorisider langt viktigere enn individuelle produktsider eller artikler. Her snakker vi f. eks. om hovedkategorier, slik som bærbar PC, stasjonær PC, eller kanskje kjøleskap eller isbitmaskiner.

Her kan man fokusere på hva man kan tilby brukeren innen denne spesifikke kategorien, og da fortelle hvor man skiller seg fra andre i tekstene sine. Man kan også fokusere på hvem brukeren som sitter bak skjermen er, og da definere ulike veivalg basert på den enkeltes situasjon og utgangspunkt.

Og man kan bistå med å hjelpe til valg av riktig produkt innen produktkategorien.

Her er frasen «Slik velger du riktig [sett inn produktkategori], som passer for deg» ganske ofte brukt. De som klarer å lage bra innhold rundt produktkategoriene sine og i løpet av sine brukeres beslutningsprosesser, vil være de som vinner i det lange løpet.

Da kan man benytte merkenavn, modell og type på individuelle produktsider.

Personlig synes jeg at man har gjort det bra hos Komplett.no når det gjelder kategorien bærbare PCer:

Søkeresultatet i Google:

Søkeresultat for søk etter bærbar PC som viser en kategoriside hos komplett.no
Søkeresultat for søk etter bærbar PC

Nettsiden hos Komplett:

Skjermdump med utsnitt av Kompletts kategoriside for bærbare PC-er
Kompletts kategoriside for bærbare PC-er

Å ha gode systemer for dette er meget viktig, da enkeltprodukter og modeller skiftes ut og fornyes, men kategoriene består over lengere tid.

Når det gjelder Komplett så har man ved å være første ute med nettbutikk for elektroniske nisjer fått plantet seg godt og grundig øverst i Google. Nå handler mye om å bevare posisjonen og kjempe om plassene med mange andre voksende aktører både innen nisjekategorier og blant store internasjonale kjeder som også har mange fysiske butikker.

En del av leverandørene innen den elektroniske nisjen prøver seg også ut med direkte sluttkundesalg, så dette er en tøff konkurransesituasjon.

Alle nettbutikk eiere bør være oppmerksom på at de som vinner slaget om brukerne i både sosiale medier og søkemotorer, er de som kjenner sine brukeres behov og sin nisje best. Det er på kategorisidene du vinner slaget om markedet. Det er her du skal vise og forklare hvordan du best løser brukernes viktigste problemer her og nå, og i første omgangen er dettte noe som løses med god informasjon, gode kjøpsveiledninger, bruksbeskrivelser og inspirasjon sammen med typiske spørsål og svar.

Stephen Hutt fra Shopify Plus, skriver at «The next wave of eCommerce leaders will be information leaders.» i artiklen How the best direct to consumer brands win the SEO battle. Les den;)

Tips: Sørg for å ha enkel tilgang til en visuell teksteditor på dine kategorisider. Her er et eksempel fra Nettpilots egen kategori, Nettbutikk plugins, som langt fra er superbra isolert sett i forhold til temaet, men bra nok til å være nummer en i Google på søkeordet Nettbutikk plugins:

Visning av grensesnitt for editor for WooCommerce produktkategori sider.
Editor for WooCommerce produktkategori sider

Fasettert navigasjon – filtrere på egenskap

I nettbutikker med mange produkter og merker som har ulike modeller, størrelser, fargevalg og andre attributter så kan det være et veivalg å ta i bruk en navigasjonsform som kalles for fasettert navigasjon der man kan filtrere på de ulike egenskaper man er på jakt etter.

Hvis nettbutikken benytter fasettert meny slik at man kan filtrere seg ned til de produktet som matcher ens behov, så må det legges til rette for at URL-en som viser produktet, henviser til en kanonisk URL som er produktets reelle URL.

Forklart på norsk: Går du på komplett.no og skal finne en bærbar pc av merket Lenovo, som har 16 GB minne og veier under 2 kg, så kan du benytte fasettnavigasjonen i venstre menyen under hovedkategorien «Bærbare PC». 

Hvis du da i tillegg velger bruksområdet «Student», så får du opp denne ganske lange URL, som er både vanskelig å tyde og som i utgangspunktet ikke er søkemotorvennlig, men nødvendig dersom man ønsker en filterfunksjon: https://www.komplett.no/category/11156/pc-nettbrett/pc-baerbar/laptop/alle-baerbare-pc-er?nlevel=10723%C2%A710011%C2%A711156&manufacturer=Lenovo&cnet-A00053-queryfacet=%5B10637418240%20TO%2017189869184%5D&cnet-A00357-queryfacet=%5B1500%20TO%201999%5D&cnet=Bruksomr%C3%A5de_Bruksomr%C3%A5de%20%20%C2%A7Mobility%20%26%20Student

Visning av side i produktkategorien Bærbare PC-er som viser fasettert navigasjon med resultat av filtret søk.
Til venstre ser du den fasetterte menyen. Sørg for at den løsning du velger for fasettert navigasjon har en bra løsning for kanoniske URL-er, slik at du unngår duplikat innhold ved at du har samme innhold på flere URL-er indeksert hos Google.

Hvorfor er det viktig med kanonisk URL?
Hvis en besøkende på denne URL-en ønsker å skrive om den i en blogg eller dele innlegg i sosiale medier, så vil vi ikke at det er denne URL-en som Google skal indeksere, når Googles Robot har crawlet lenken.

Derfor så har Komplett.no et automatisk system, som forteller Google at siden som skal vektlegges og indekseres er hovedsiden for alle bærbare PCer på nettstedet:
https://www.komplett.no/category/11156/pc-nettbrett/pc-baerbar/laptop/alle-baerbare-pc-er

Dette (en riktig løsning for kanoniske URL-er) gjør at alle lenker som deles av brukere og crawles av Google alle sammen peker til en viktig URL, nemlig hovedkategorisiden. Dette forhindrer at Google blir forurenset med mange sider som har samme innhold, men ulike URL-er.

Samtidig er det fornuftig for å utnytte Googles begrensede Crawl budsjett for nettbutikken din.

Derfor anbefales en løsning som kan håndtere dette.

Gif demonstrasjon av WP facets oppsett.
Eksempel på hvordan man kan sette opp fasettert navigasjon med et WordPress plugin

Tips: Vi har satt opp premium pluginet FacetsWP for flere kunder og synes at dette er en løsning som fungerer bra. Dette krever en times innsats med sidemalene.

Rask sidelastning

En grunnregel er at siden skal lastes på under 2 sekunder.

Systemer som automatisk gir feedback på lastetid av sideelementer er viktig. Samtidig er det viktig at siden reelt sett laster raskt. Her gjelder det å ha ryddig kode og en rask server med plass til mange folk som har varer i handlekurven samtidig.

Derfor er rask sidelasting i grunnen ikke noe man bør løse med plugins, men de kan i noen tilfelle være med på å hjelpe.

Valg av theme og rammeverk er derfor i utgangspunktet det aller viktigste, sammen med valg av server/webhotell.

Dernest gjelder det å sørge for at Bildefiler, CSS filer og scripts ikke tar så lang tid å lese inn at det gir en dårlig brukeropplevelse og minus hos Google på faktoren for sidehastighet

Tips til themes / raske WordPress tema: Foreta et Google søk etter Fast WooCommerce themes og se hva du finner. Listen nedenfor viser raske WordPress themes hos WP rocket, som også er min favoritt speed up plugin leverandør for raskere sidenedlasting.

Tips til themes / raske WordPress tema fra WP Rocket
Tips til themes / raske WordPress tema kan finnes hos WP Rocket

Tips til plugin: Skal du velge et plugin, så er WP Rockets performance plugin det cache, compression, optimization og minifying plugin som jeg ville foretrekke i 9 av 10 tilfeller for raskere sidenedlastning. Bruk det gjerne sammen med WP smushit slik at du også har bildekomprimering med.

Mht. server så kommer mye an på pris og ditt utgangspunkt. Du bør vurdere hvor mange kunder du forventer på samme tid i din butikk, og la dette styre ditt valg av webhotell og hosting.

Tips til webhotell og servervalg: I Norge har vi WP hosting, ProIsp og Servetheworld (tidligere raskesider) som kan anbefales alt etter behov. Er man internasjonalt orientert så kan Siteground og WP Engine være gode valg. Pris, service og skalerbarhet henger her grundig sammen, så velg en aktør du ønsker å vokse med.

Tips til måleverktøy: Systemer som kobler dine sider til Google Page speed insights tester eller Pingdom Tools website speed test er også nyttige.

Duplikat og Unikt innhold

Er du forhandler av et merke og en produktserie som andre norske nettbutikker også har rettigheter til å forhandle, så må du være oppmerksom på at direkte kopiering eller direkte oversettelse av produsentens egne produkt tekster, kan være skadelig for ditt nettsteds totale autoritetsvurdering hos Google.

Samtidig må du vite at du sjeldent kan ranke på de første mange sider i Googles søkeresultater, hvis du benytter en tekst som er overveiende lik andre tekster som Google allerede har crawlet og indeksert. Dette gjelder uansett om teksten finnes på ditt eget nettsted, på konkurrenters nettsted eller hos produsenten.

Typisk vil flere forhandlere av samme kjente merkevare benytte merkevarens egne tekster som utgangspunkt for produktbeskrivelser. Dette resulterer i duplikat innhold og konsekvensen er at den som kopierer aldri vil få gode plasseringer uten å endre radikalt på tekster og innhold.

Dog, er man den første som kopierer fra en tekst som Googlebot aldri har crawlet og indeksert tidligere, så kan Google tro at innholdet er originalt og dermed sørge for at man da forblir øverst, og henvise alle andre kopister til dårligere plasseringer.

Dess mer kopiert innhold du har på nettstedet ditt, jo svakere står det samlet sett.

Er du først ute med en tekst som du vet at du har skrevet selv og brukt tid på, og ser at en konkurrent har sneket seg inn i Google, eller på andre måter gjør seg synlig med «lånte fjær», så kan du også bruke copyscape til å avdekke omfanget, og som dokumentasjon over for synderen og rettslige instanser.

Typisk bør du bare be folk om å fjerne innholdet, men har du advokat team til rådighet, så kan du kanskje få betalt ved kasse en, ettersom det er ulovlig å kopiere tekst, og du kan kreve betaling. Men slikt tar mye tid og energi, og er ikke nødvendigvis noe man bør fokusere på.

Det er som oftest ikke verdt anstrengelsene for en vanlig nettbutikk-eier uten et team som kan bruke tid på oppfølgning.

Grensesnitt hos copyscape som viser at duplikat innhold nylig har blitt fjernet.

Her eksempel på grensesnitt hos copyscape etter vi har bedt en konkurrent om å fjerne innhold

Tips: Systemer som kobler ditt WordPress nettsted direkte til eksisterende duplicate content checker plattformer kan være nyttige for mange, og i dag har vi ikke funnet andre enn Copyscape fungerer integrert med WordPress. Pluginet som ligger på WordPress.org har ikke blitt oppdatert på mange år, men det fungerer fortsatt. Denne løsningen er ganske handy og man betaler alt etter hvor mye tekst man skal ha sjekket per innlegg/produkt:

Visning av WordPress editor med Copyscape premium aktivert.
Oppe til høyre kan klikke på en knapp og raskt foreta en sjekk for duplikat innnhold både på andre nettsteder og eget nettsted. Resultatet oppsummeres over innholdet med en lenke som man kan følge som da går direkte til Copyscapes grensesnitt (krever en Copyscape konto).

Vi benytter Copyscape i forhold til eksternt innhold og Siteliner for check i forhold til internt innhold.
Sjekk også ut Worldessays.com og plagiarisma.net.

Lesevennlighet og leservennlighet

Jeg er selv forferdelig dårlig på lettleste tekster, så det kan være en ide å ha en løsning som gir feedback på lesevennlighet.

De tre største SEO plugins som nevnes senere har dette. Slik så denne teksten ut underveis når jeg sjekket SEO verktøyets lese(r)vennlighetskontroll:

Visning av lesevennlighetsanalyse som forteller at 7 seksjoner har tekst på mer enn 300 ord og at det mangler underoverskrifter. Det står også at 31 % av setningene inneholder mer enn 20 ord, som er er mer enn anbefalt. Det foreslås også at to avsnitt enten er for lange eller bør deles opp.
Lesbarhetanalyse utføres hos meg av Yoast SEO via Content analysis funksjonen

Bilder

Produktbilder bør være optimalisert for søkemotorer.

Vi har fått en del forespørsler fra nettstedseiere som har bedt oss om å hjelpe dem med å få et raskere nettsted, fordi nettstedsbrukerne blir utålmodige over trege lastetider i nettbutikker som de i utgangspunktet har lyst å handle i.

I over 50 % av tilfellene skyldes trege startsider at man benytter flere bilder i slides og produktgallerier, som ikke har blitt komprimert og tilpasset presentasjon på en startside sammen med mange andre bilder samtidig.

Dette kan oftest utelukkende løses ved en gjennomgang av alle bilder lokalt og en grov fravelging av bilder og slides. Noen ganger bytter vi løsning for presentasjon av slides, men vi anbefaler for det meste at man ikke benytter slides i det hele tatt. Her skaffer vi typisk startsider som laster 4-5 ganger raskere.

Mye av dette handler dog i høy grad om nettbutikk eiers egne prosesser.

Sørg for at alle produktbilder og kampanjebilder er parate før du legger dem opp i nettløsningen din, dvs. de tar lite plass og inneholder metadata.

Tips: Benytt en presis ALT tittel på hvert produktbilde og integrerte gallerier, som beskriver hva som er på bildet, og gi bildet et filnavn som gir mening.
Unngå æ, ø og å i filnavn.

Sørg også for at bilder er komprimerte med et OK bildeprogram og at de lastes rask. Skal du bruke bilder i spesielle formater til startsider eller kampanjesider, så sørg for å skjære dem til og å komprimere FØR du legger dem opp, slik at de er tilpasset det formatet de skal presenteres i.

Unngå produsentens egne bilder uten å tilpasse dem, da de med stor sannsynlighet benyttes av andre, og oftest bare har et produktnummer.

Sjekk også ut Googles egne tips til optimal bildebehandling for nettsteder.

Produktside struktur og produktbeskrivelser

Produktsiden bør bli strukturert slik at det gir mening i nisjen og kategorien produktet befinner seg i.

En standard produktside i en nettbutikk har typisk en brødsmulemeny, et hovedbilde og flere produktbilder som utdyper elementer som bør fremheves. Det skal være en H1 per side.

Produkt tekster er delt i en kort beskrivels
e og en lang beskrivelse, som har avsnitt med underoverskrifter og kanskje også bullets, samt lenker til relevant oppfølgende informasjon som støtter opp om brukerens informasjonsbehov.

Det er også faner eller avsnitt med innhold som utdyper elementer som tekniske spesifikasjoner, produktark, kompatibilitet med andre produkter, oppgraderingsmuligheter og tilpasningsmuligheter.

Det ligger typisk en produkt footer med informasjon om kundeservice, salgsprosessen og avsenderinformasjon.

Produkt FAQ
Det er mulighet for enkelt å stille eller vise typiske spørsmål og svar til produktet på produktsiden.

Produktfeedback og kundetilbakemeldinger
Disse skal være enkle å legge inn for brukere og kan synliggjøres for både brukere og søkemotorer. Her snakker vi om 1-5 stjerne ratings og teksttilbakemeldinger basert på verifiserte kunder.

Her et utsnitt av et eksempel på en WooCommerce produktside hos arbeidsfolk.no:

Screenshot fra arbeidsfolk.no: Piratbukse med hylsterlommer Rip-Stop

Døde lenker, 404 håndtering og utgåtte produkter

Nettbutikken bør ha et system for utgåtte produkter og sider som gir feil 404 respons.

Ved det som kalles for Product EOL (End of Life), så har nettbutikken en (helst automatisert) løsning for hvordan denne informasjonen skal formidles til brukerne og til søkemotorene.

Typisk vil en webmaster få beskjed om å slette en side med utgåtte tjenester eller produkter hvoretter det vil oppstå en feil 404 for kunder som finner denne siden via Google eller via inngående lenker. Her mister mange nettbutikker kunder hver eneste dag.

For å ta vare på trafikken og plasseringen som en side har oppnådd i Google, bør det opprettes desiderte EOL tiltak som har til hensikt å ta vare på gode sider som har mye trafikk.  Det trenger ikke nødvendigvis være sider som mottar mye søk. En søker som kommer inn og finner en 404-side blir alltid skuffet.

Husk at en 404 feil siden aldri videresender opptjent sideautoritet. Aldri. Så fiks dette så raskt som overhodet mulig!

Tips: Sjekk ut WordPress pluginet 404 solution i WordPress repository. Her kan man også sette regler for automatisk videresending. Yoast Premium har også en løsning for redirects og 404 sider.

Innhold fra siden som deles i sosiale medier kan tilpasses (støtte for Open Graph)

Produktbilde, sidetittel og tekst som benyttes ved deling i sosiale medier og på Facebook kan tilpasses uavhengig av resten av produktinformasjonen på siden.

Dette kan gjøres med SEOPress og Yoast SEO i deres gratis plugins.
Begge benytter seg av Open Graph protokollen som beskrives her.

Jeg skal ikke uttale meg om hvilket som fungerer best i denne artikkelen. Begge har premium versjoner. Her er grensesnitt av begge:

Open Graph boks med SEO press
Produktsideeditor med mulighet for tilpasning av tekst og bilde som deles på Facebook og Twitter med SEOPress plugin.
Open Grapg boks med Yoast SEO
Produktsideeditor med mulighet for tilpasning av tekst og bilde som deles på Facebook og Twitter med Yoast SEO plugin.

Strukturerte data og rich snippets

Produktinformasjonen er tilgjengeliggjort som strukturerte data.

Nettbutikken din bør ha integrert rich snippet markup basert på https://schema.org/Product og egenskaper. Eksempel:

Rich snippets i Google SERP. Her er det rating av produktet som er den viste snippet i Googles SERP
Her er det rating av produktet som vises som rich snippet i Googles SERP. Dette øker som oftest klikkrate på søkeresultatet (CTR).

Eksempler: Dette kan være produktpris og salgspris, lagerbeholdning/lagerstatus (https://schema.org/ItemAvailability), målgruppe (intendert), tildelte priser og utmerkelser, merkevaretilknytning, organisasjonstilknytning, kategori, farge, dimensjoner som høyde, dybde, bredde og vekt, global trade item number, productID, produksjonsdato, utgivelsesdato, kundereview, alternativt navn, beskrivelse, sku, slogan, bilde, URL.

Kundefeedback og vurderinger slik som gjennomsnittsrating, antall reviews som nevnt i tidligere avsnitt, bør også være tilgjengelige som strukturerte data.

Du kan enten benytte WooCommerce funksjon for produktvurderinger og kundeomtaler, eller du kan benytte en ekstern tjeneste som gir deg mulighet for bedre oppfølgning.

Norske Lipscore har en fin løsning som benyttes av en del kjente norske nettbutikker.

Her kan du sjekke hvilke strukturerte data din nettbutikk inneholder i dag: https://search.google.com/structured-data/testing-tool/

De viktigste grunnleggende SEO plugins

De plugins som finnes på WordPress.org er oftest gratisversjoner av plugins som kan utvides med premium pakker.

Det mest populære gratis SEO plugins er ifølge WordPress.org Yoast SEO og All in One SEO pack. Yoast SEO har over 5 millioner aktive installasjoner og en rating på 4,9 av 5. All in One SEO pack har over 2 millioner aktive installasjoner og en rating på 4,4 av 5. Disse to plugins hjelper med strukturering av den innholdsmessige siden av SEO.

Yoast SEO

For å få noe ut av det mest kjente SEO pluginet, Yoast SEO, så bør du som WooCommerce Nettbutikk eier, ha flere av Yoast premium plugins.

Det koster 89 USD for Yoast Pro og 49 USD for utvidelsen WooCommerce SEO.

All In One SEO Pack

Det samme gjelder for den originale SEO utvidelsen til WordPress, All In One SEO pack, og her må du nok også investere i en Pro versjon til 57 USD for et enkelt nettsted for å få skikkelig gang i WooCommerce SEO.

Det finnes også veldig nyttige plugins som ikke er å finne hos WordPress.org, som bare er premium SEO plugins og som derfor aldri bli listet over de mest populære WP plugins fordi de ikke har noen gratis versjon.

SEOPress

Her må jeg nesten nevne SEOpress som er nyere og som har mottatt en del skryt, som bare koster 39 USD per år, uansett antall nettsteder

Få SEOPress gratis på nettstedet ditt

Bestiller du en SEO konsultasjon fra Nettpilot kan vi legge SEOPress på ditt nettsted helt gratis og du kan bli med en større testgruppe og dermed få et gratis SEO plugin sammen med rådgivning fra oss.
Om du vil kan vi gjerne fungere som løpende digital sparringspartner innen E-handel og SEO.

Er man medlem av WP fellesskapet WPMUDEV så kan man også få tilgang til SmartCrawl SEO PRO som har litt samme onpage innholdsfunksjonalitet som finnes med Yoast. I tillegg gjennomføres en kjapp on the spot SEO audit av nettstedet som gir tips til elementer globalt, som man bør fikse på . Men helt perfekt for WooCommerce er det nok ikke

Det er ikke lurt å ha flere SEO plugins med samme funksjonalitet samtidig.

Bemerk: Denne artikkelen vil ikke sammenligne de ulike pakker mot hverandre, men hvis du lurer på noe så kan du spørre i kommentarfeltet.

Cache plugins

Cache plugins hjelper med å komprimere scripts, css og html og evt også med løsninger for CDN, Content Delivery Networks.

Det finnes plugins som bistår med funksjoner som kan gi rask sidenedlasting og teknisk optimalisering slik som W3 total cache, WP Super Cache og  WP Rocket. Jeg foretrekker WP Rocket som er et premium plugin.

Tips: Husk at disse ikke bare skal installeres, men konfigureres og testes i forhold til både server og theme samt andre mulige plugin konflikter. Setter du opp ditt cache plugin slurvete, så kan du risikere at funksjoner og visuelle elementer ikke fungerer slik de skal.

En del av de større webhoteller har egne cache plugins som kommuniserer med komprimeringsfunkjsoner på serveren. Sjekk hvilke muligheter du har hos ditt webhotell.

Bilde og rich snippet plugins

Bilder skal helst ikke legges opp og publisereres uten komprimering, da det gir lang lastetid og høy server belastning over tid.

Det finnes plugins for bildekomprimering som WP smushit, og det finnes plugins for rich snippets som All in One Schema Rich Snippets.

Jeg benytter alltid selv PhotoShop og Save for web funksjonen og lagrer typisk bilder i jpeg på 60 % kvalitet. Dette er dog ved å være litt utdatert så hvis du har tips til smartere bildebehandling så legg igjen en kommentar.

Døde lenker og backlinks

Å ha døde lenker på nettstedet er dårlig business. Det gir dårlig brukervennlighet og Google liker det selvfølgelig ikke. Har du en feil 404 side i over 4 uker vil den nesten garantert forsvinne ut av Googles indeks. Store nettsteder som besøkes ofte av Google vil oppleve at 404 sider forsvinner raskere fra Googles sideindeks.

Det finnes plugins som sjekker døde lenker med Broken Link Checker og backlink checker som SEO backlink checker.

Typisk vil Google Search Console og en av de SEO suite løsningene som nevnes nedenfor kunne gi bedre oversikt på backlinks.

Rank tracking løsninger og SEO software suiter

Det finnes plugins som skal hjelpe med håndtering av søkeordsrankings, webtrafikk kildedata og mye mer, men vi foretrekker som oftest at dette ikke håndteres i WordPress backend, primært av hensyn til kvaliteten og omfanget på løsningen.

Vi foreslår at du benytter et eksternt verktøy til dette, primært på grunn av at de kan jobbe raskere i systemer som er tilrettelagt for det. Når vi som ekstern partner skal jobbe med SEO og annen analyse så er det også ganske lurt at vi ikke skal jobbe direkte i en kundes nettsted.

Gratis
Google Search Console kan benyttes for å følge plasseringer på søkeord som du allerede har i Googles topp 100. Data integreres med Google Analytics.

Betalte
Vi anbefaler ikke noen spesifikke løsninger, men kan peke på Semrush, Searchmetrics, Authoritas, Raven Tools og Ahrefs. Fordelen med disse løsninger at at du kan legge inn konkurrenters nettsteder og da sammenligne data på tvers av flere nettsteder og segmenter.

Utsnitt fra SEMrush rank overview: Nettpilot.no søkemotorplasseringer i forhold til andre nettbutikkleverandører.
Nettpilot.no søkemotorplasseringer i forhold til andre nettbutikkleverandører
Utsnitt fra SEMrush rank overview: Nettpilot.no søkemotorplasseringer i forhold til andre SEO byråer og leverandører
Nettpilot.no søkemotorplasseringer i forhold til andre SEO leverandører


Legg igjen en kommentar om du ønsker tips til valg av SEO suite.

Søkemotorrobot analyse verktøy

For å lære om hvordan Google, Bing, Yandex og Baidu crawler din nettbutikk så kan det være en ide å finne en løsning som hjelper deg å avdekke hva søkemotor robotene gjør, hvilke sider de crawler, når de crawles og i hvilken rekkefølge.

Her et eksempel på loggfil analyse fra Nettpilots hverdag:

Skjermdump av loggfil analyse fra en kunde til Nettpilot (begrenset segmentert utsnitt).
Loggfil analyse gir innsikt i hvilke sider som crawles av Googles roboter. Her ser vi en kunde som crawles oftere av Google Mobile Bot av av Google Bot. Vi kan da filtrere disse visninger helt ned på produkt-URL nivå og se hvor ofte en side blir besøkt av Googles roboter. På den måten kan vi også regne ut hvor lang tid det tar fra først Google besøk til første SEO besøk. Ganske smart.

Har du produkter som aldri dukker opp i Googles søk, eller har du utfordringer med at det tar lang tid å komme topp ti i søkemotorresultatene, så vil en løsning som kan overvåke GoogleBot på ditt nettsted kanskje gi noen nyttige svar.

Les mer om Crawl analyse hos Nettpilot

Webanalyse løsninger

Nettbutikken og de som styrer den må ha løsninger som kan bistå med å analysere trafikken som kommer i nettbutikken, og hvilke handlinger brukerne utfører. Det er viktig å få på plass utvidet E-handelssporing.

Løsninger som gjør det enkelt å sette opp E-handelssporing er viktige.

Vi anbefaler tre ulike løsninger i vilkårlig rekkefølge, alt etter type nettbutikk og marked:

1) Webanalyseløsningen Matomo som har pluginet WooCommerce Analytics (Matomo het Piwik tidligere og er et open source system der du selv eier alle data). Matomo er best på loggfilanalyse. Her et skjermbilde av bot trafikken på nettpilot.no i en kort periode:

Matomo bot tracker skjermbilde
Skjermbilde fra Matomo Bot tracker


2) WordPress pluginet som integrerer Google Analytics og utvidet E-handelsporing: WooCommerce Google Analytics integration.

Google Analytics er nyttig og nesten helt uunværlig for å forstå summen av handlinger i handlekurven over tid. Meget nyttig for konverteringsoptimalisering. Her et eksempel på utvidet E-handelssporing:

Utvidet E-handelssporing i Google Analytics som viser de ulike steg i handleprosessen i aggregert format.
Utvidet E-handelssporing i Google Analytics

3) Yandex Metrica er et gratis verktøy som mange ikke kjenner til i Norge. Dette gir deg ekstremt mange analysemuligheter som du ellers skal betale for hos andre. Yandex krever dog litt mer tid å få til, men det gir svært god innsikt. Her finnes dog ingen pakkeklare plugins til WooCommerce, så dette må nesten skreddersys.

Her er et eksempel på clickmap funksjonen i Yandex Metrica lagt over en av Nettpilots mest konverterende sider

Produktside med overlegg av heatmap funksjonen i Yandex Metrica.
Med heatmap funksjonen i Yandex Metrica kan vi se at vår BOB på produktsider (BOB er et kallenavn for Big Orange Button), fungerer etter hensikten.

Tips: Spør oss hvis du vil ha satt opp webanalyse og sporing

Detaljert analyse av nettbutikkdata i WooCommerce

Ønsker man litt mer detaljert informasjon på kunde og ordrenivå så finnes det nå et par gode løsninger.

Her kan vi anbefale WooCommerce analyseappene Metorik og Metrilo.

Disse har litt ulike funksjoner og fokus, og har ikke samme prisstruktur.

Jeg har ennå ikke noen favoritt blant disse to, og har kunder som bruker begge deler. Maren fra vår pluginkunde Malimo.no, benytter Metorik og er meget fornøyd.

For nettbutikker som har lojale kundegrupper der rabatter og belønninger er viktige, så er Metrilo supernyttig.
Her et skjermeksempel fra vår egen Metrilo konto siste ukes tid:

Metrilo grensesnitt
Metrilo gir fin oversikt over transaksjonsdata, men for at løsningen skal kunne svare seg bør man nok ha en del transaksjoner over en viss verdi.

Men kostnaden ved Metrilo er en del større enn Metorik, som har en prismodell som er tilpasset antall ordrer.
Metrilos modell baseres på utvalg av funksjoner.

Sluttspørsmålet: Så hvorfor ønske en SEO vennlig nettbutikk?

Som beskrevet i en annen artikkel så er det nå ekstremt mange nettsteder og ekstremt mange nettbutikker å velge imellom for den norske nettbrukeren, så å komme først i Google søket er ikke lett.

Med over 7 milliarder søk per dag via Google så er det klart at de som blir presentert øverst i søkeresultatene, vil få mye trafikk som man kan kapitalisere på.

Les innlegget Så hvorfor skulle du ønske deg en SEO vennlig nettbutikk?

Kontakt oss hvis du har lyst til en prat, eller legg igjen en kommentar hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill. La oss vekke de gamle blogg kommentarfelter til live!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.