SEO retainer: Digital sparring og dedikert rådgiver, Google Ads håndtering inkludert

Med langsiktig fokus på fortjeneste, konverteringer og søkemotortrafikk

Book en avtale

Med en SEO og Ads retainer avtale bistår Nettpilot med søkemotoroptimalisering og digitale annonseringsaktiviteter for din bedrift eller stiller opp som «djevelens advokat» overfor ditt interne team.
På denne måten deler du ansvaret med flere og fritar egne ansatte for å sette seg inn i nye områder hele tiden og kan la dem konsentrere seg om det de er best til.

Slik sikres konstant fokus på søkemotoroptimalisering, de nyeste annonseformater og en faglig oppdatert og målrettet innsats – og du oppnår de beste resultatene.

Vi håndterer kanskje samtidig dine Bing Ads og Google Ads kampanjer slik at innsatsen i søkemotorene koordineres og målrettes presist og synergisk.

Nettpilot er sertifisert Adwords profesjonell og Google Partner.

Resultatdiagram for retaineravtale
Her et eksempel på søkemotortrafikken til en kunde som igjennom hele 2013 hadde en fast avtale om SEO retainer. Blå søyler er betalt søkemotortrafikk – røde søyler er gratis organisk trafikk.

Vi har erfaring med flerårige avtaler med selskap som Tjenestetorget, Komplett Group, ABAX, Bygg og Våtromsgruppen, MentorNorge, Eksperthjelp, for å nevne noen.
Har også blitt brukt som ekstern rådgiver eller analytiker av flere norske byråer siden 2010.

En retainer avtale er en avtaleform kjent fra flere deler av kommunikasjons- og reklamebransjen. I utgangspunktet består dette i en tildeling av en fast ramme på et antall timer per måned, som vies til å løse oppgaver og utfordringer som defineres av Nettpilot og klienten i fellesskap.

Fokus er først og fremst på koordinert markedsføring i søkemotorer via både betalte og fortjente kanaler, dvs. SEO og Ads (Google Ads og Bing Ads), og vi kan også ta hånd om Facebook, instagram og Tiktok, eller LinkedIn med flere, hvis selskapet ikke har den rette interne person til dette.

Les også om vårt optimaliseringsprogram

Ved å sette en ramme for en lengre periode kan du oppnå en bedre pris enn standard timesatser og samtidig sikres du både kortsiktig og langsiktig fokus på gratis trafikk fra Google som gir penger i kassen. Du får en partner som samtidig kan ta ansvar og som kan legge en helhetlig plan for markedføring i søkemotorer og innholdsnettverk..

En SEO retainer avtale kan med fordel kombineres med en Google Ads Optimalisering avtale.

Organiske konverteringer med SEO retainer avtale
Her et eksempel på utviklingen innen organiske konverteringer hos en kunde som igjennom hele 2013 hadde en fast avtale om SEO retainer. (samme kunde som illustrasjonen ovenfor).

En digital retainer avtale, er kort sagt den absolutt beste løsning hvis du har en langsiktig strategi om å markedsføre deg i søkemotorerene i et marked med hard konkurranse.

SEO vs PPC besøk
Her et nytt eksempel på søkemotortrafikken til en nåværende kunde som igjennom hele 2014 hadde en fast avtale om SEO retainer. Blå søyler er betalt søkemotortrafikk – røde søyler er gratis organisk trafikk. Vi har senket PPC kostnader og økt trafikken voldsomt via organisk. Det gir bedre samlet ROI.

SEO retainer & Ads retainer

  • Gir rabattert tilgang til Nettpilot sine SEO & SEM verktøy.
  • En løpende rammeavtale på minimum 3 måneder.
  • Klienten bestemmer hva som skal fokuseres på.
  • Klienteen eier selv alle kampanjer og tilganger
Book en avtale
Våre SEO tjenester: