SEO strategi – Strategier for søkemotoroptimalisering

Hva er hovedelementene i en komplett SEO strategi?

1) Målgruppeanalyse – sette seg inn i brukerens bevegelsesmønster
2) Optimalisering av innhold, berikelse av medier og tekster
3) Teknisk SEO – søkemotoroptimalisering av rammeverk
4) Digital relasjonsbygging – søkemotoroptimalisering via innkommende lenker)

En god SEO strategi krever desuten bøttevis av planer for testing, tålmodighet & timing av tiltak. Her beskriver vi de fire første elementer.

1) Målgruppeanalyse – sette seg inn i brukerens bevegelsesmønster

Den viktigste delen av søkemotoroptimaliseringen består i å sette seg inn i målgruppens behov, deres situasjon, tankemønstrer og adferd til hver en tid.

Hvem er de, hvor er de, hvor vil de, hvordan søker de, hva søker de etter og hvorfor søker de? Hva motiverer dem og hva trigger dem? Hvordan er deres kjøpssyklus?

Dette handler om å tolke historiske data og forutsi fremtidige tendenser.

Her er kunnskap fra egen kundedialog, kundebehandlere, samt statistiske verktøy til god hjelp, både i form av egne brukerdata, trafikkanalyser fra eksisterende nettsted, samt eksterne data fra gratis tilgjengelige kilder og andre kilder som det kjøpes tilgang til.

Nettpilot leverer både webanalyse, målgruppeanalyse og usabilitytesting mot utvalgte segmenter.

2) Optimalisering av innhold/tekster – Valg og fokus på emne

Her handler det om å ha fokus på å velge tema og å lage nyttig og relevant innhold på nettsidene, slik at søkemotorene oppfatter at innholdet som populært.

Man kan lage aktuelt attraktivt innhold som tiltrekker seg mange lesere og gir muligheter for viral spredning via sosiale medier eller det handler om å benytte historiske data og tendensanalyser til å utvikle nytt innhold som skal dekke sesongpreget etterspørsel.

Her gjelder det om å finne frem til og å prioritere temaer, søkeord og søkefraser som skal benyttes i fremtidig innhold.

Det å bruke de riktige ordene i overskrifter, lenker og i tekstmarkeringene på nettsidene er ikke bare retoriske grep som skal skaffe oppmerksomhet kortvarig, men de skal utferdiges slik at de skaper lyst til videreformidling og deling videre via sosiale medier  og andre online henvisninger – dette er rett og slett nøkkelen til gode resultater. Bilder og medie elementer i innholdet skal også ha knyttet gode beskrivende tekster til seg i tittel og alternativ tagger.

Hensikten er å få algoritmen til søkemotorene til å oppfatte hva de enkelte sidene handler om og på samme tid få plassert nettsidene øverst i søkemotorerne akkurat på det tidpunktet der etterspørslen og relevansen er størst – altså i den kanal brukeren befinner seg i til rette tid.

Analyse og viten om dine brukeres valg og forståelse for søkeord og søkefraser er nødvendig for å få til riktig søkemotoroptimalisering. Dette gir oftest gode og presise webtekster som kommer brukeren til gode. Det er også kalt brukervennlighet og -nytte.

Med Nettpilots søkeordsanalyse kommer du flere steg foran konkurrentene.

3) Teknisk SEO – søkemotoroptimalisering av rammeverk

Å sørge for at teknologien som benyttes på nettstedet er satt slik sammen at innholdet blir riktig strukturert i forhold til søkemotorerenes foretrukne innstillinger.

Samtidig handler det også om å sørge for at den tekniske platformen er lagt til rette for at de som jobber med innhold, markedsføring og salg, har de muligheter og funksjoner som er nødvendige for å kunne legge innholdet optimalt til rette for søkemotorsynlighet.

Noen publiseringsløsninger er bedre enn andre.

En publiseringsløsning kan optimaliseres på mange måter – den kan også erstattes.

Det er viktig å vite hvilke konsekvenser valg av publiseringsløsning har for å oppnå en søkbar nettside.

4) Lenkebygging – søkemotoroptimalisering via innkommende lenker

For å bli synlig for søkemotorene og for internettbrukere generelt er det viktig med massiv tilstedeværelse/plassering i trafikkerte oppslagsverk, online møteplasser og andre plasser der brukere kan tenkes å bevege seg.

Derfor må ditt nettsted registreres i de relevante og viktigste søkemotorer, kataloger, portaler, sosiale medier og online nyhetsmedier og magasin.

Det bør utarbeides en lenkestrategi for å få flest mulig lenker (les: digitale relasjoner), med de mest relevante lenketekster og titler som leder inn til ditt nettsted fra andre populære nettsteder.

Det som fungerer best er oftest å begynne med å innhente lenker fra gode nettsider som rent faktisk også skaper relevant trafikk.

Med Nettpilots SEO retainer avtale kan du få konstant og kontinuerlig hjelp til lenkebygging.

Ta kontakt og be om en avtale
Våre SEO tjenester: