Sjekkliste for sosiale medier overvåking

Sjekkliste for valg av verktøy i sosiale medier

Sjekkliste for valg av verktøy – hva er viktig for din organisasjon?

 • Man kan holde seg oppdatert på det fleste og mest brukte sosiale medier og nyhetsbildet online – i nettaviser, blogger, Twitter, Youtube, Flikr, Picasa med flere.
 • Man kan legge egne RSS kilder inn i systemet.
 • Man kan skjemasette automatiske poster.
 • Man kan sammenlikne ord og uttrykk slik at du kan finne ut av hvor bedriften din ligger i forhold til konkurrentene – eller hvilke av dine produkter eller kampanjer som skaper mest engasjement og omtale.
 • Varslingsmulighetene spenner fra umiddelbar beskjed via Epost til beskjed hvert 15 minutt eller en gang i uka.
 • Innholdet kan rangeres og få merkelapper slik at det kan sorteres for ettertid i prioritert rangordning.
 • Man kan hente ut geografiske data.
 • Man kan hente ut data om kjønn.
 • Man kan hente ut data om personers innflytelse, emnesfære og rekkevidde
 • Du kan med få tastetrykk delegere oppgaver til teamet ditt og følge med på om oppgavene blir utført.
 • Registrerte brukere kan respondere direkte fra grensesnittet både på blogger, i Facebook og Twitter.
 • Man kan koble til egne Facebook-sider, monitorere og måle aktiviteten der.
 • Man kan eksportere rapporter og oversikter i PDF og CSV format.
 • Man kan sette opp rapporter automatisk
 • Man kan tilpasse rapporter 100% og redigere online
 • Verktøyet er selvforklarende og har en fyldig bruksmanual.
 • Du kan gi innspill til videre utvikling og tilpasning av systemet
 • Løsningen korresponderer med ditt CRM system
 • Det finnes i de språk du har behov for
 • Du har gode opplæringsmuligheter

Systemene utvikler seg konstant og alle har hvert sitt fokus. Du kan ikke få alt medmindre du har god økonomi og tid til å sette deg inn i plattformen.

Kontakt Nettpilot om du trenger bistand med veivalg i sosiale medier.