Stripe øker prisene på gebyr ved kundeklager til nettbutikker

Stripe øker prisen for å håndtere «disputes» slik at prisene i Norge blir lik prisen[...]