Oppføring i Kvasir?

En av mine nye klienter hadde et år betalt omkring kr. 30.000,- for å være[...]