Fra trakt-analyse til attraksjon-analyse

Jeg har sittet og jobbet litt med at konkretisere og spesifisere den rådgivningen og det[...]