Booking av servicepakke i MyBring gir følgende feilkode: «ERROR! Code: BOOK-INPUT-021. Message. Invalid customer number». Hva gjør jeg?

WordPress WooCommerce Bring Shipping API

Feil kundenummer i WooCommerce ordrevisning?

Case: Kunden tidligere har kunnet bestille leveringsvalget Servicepakke i nettbutikkens frontend, men nå når nettbutikken har forsøkt å bestille etikett via MyBring Booking, så har det kommet opp feilmelding om at Nettbutikkens kundenummer ikke støtter produktet . Feilmeldingen er: «ERROR! Code: BOOK-INPUT-021. Message. Invalid customer number».

Forklaring på problemet:
Feilmeldingen skyldes at nettbutikken din benytter en utdatert Bring produktvelger som forsøker å hente Servicepakke i Brings systemer. Servicepakke har i løpet av høsten 2019 og våren 2020 blitt byttet ut med Produktnavnet Pakke til hentested. Omleggingen har skjedd i bølger og ikke samtidig på tvers av alle Brings kunder og kundenumre.

Løsning:
Nettpilots WooCommerce plugin for Bring Booking og Fraktguiden ble updatert i august 2019 for å være kompatibel med både nye og gamle produktnumre.

Denne oppdateringen har vært integrert siden plugin versjon 2.0.
Se også Hvordan oppdatere pluginet Bring Shipping for Woocommerce fra tidligere enn 2.0 versjonen?

Denne post var publisert i . Legg permalenken til dine bokmerker.