Hvordan integrere MyNets og betalingsoppgjør med regnskapssystemet mitt?

Nets

Per i dag finnes det ingen mulighet for å integrere selve MyNets portalen direkte med ditt regnskapssystem.

Nets tilbyr dog SFTP, hvor du eller din regnskapsfører velger hvilke format og hvor hurtig oppgjørsfilene skal kjøres inn til ditt regnskapssystem.

Dersom du ønsker SFTP, pleier Nets å sende dette tilbudet per epost:
Vi har en løsning hvor vi kan rute oppgjørsfiler til SFTP-server, og fra serveren rutes det videre inn i et internt regnskapssystem.
Ved denne løsningen tilbyr vi følgende formater: PDF, HTML, XML og CSV. Vi oppretter da en egen mappe til dere på SFTP-serveren, og gir dere innloggingsinformasjon. Gi oss beskjed om dette er noe dere ønsker, og hvis ja, bes dere opplyse hvilket format dere ønsker å motta oppgjørsfilene i.

Du kan også benytte følgende skjema for å fylle ut hvilke filformat og hvor hurtig overførslene ønskes:

https://www.nets.eu/dk-da/spforms-popups/Pages/NO-SFTP.aspx?IsDlg=1