Hvordan integrerer jeg Tripletex med WooCommerce?

Du sjekker om din Tripletex konto har aktivert API tilgang. Dernest bestiller du en integrasjon og oppstartssession hos oss. Følg sjekklisten nedenfor for å få dette forberedt og klart så raskt som råd.

Vi tar typisk to timer for forarbeide og forberedelse, da dette ikke bare er «tut å kjør». I de tilfelle hvor regnskapsfører ikke har vært på banen i oppsettet av mva og avgifter i nettbutikken, og når butikken ikke er riktig satt opp, så tar det mer tid for det blir en del frem og tilbake.

Nøkkelpunkter:

  • SKU i Tripletex og WooCommerce må være likt for at lagerstyring fungerer😉.
  • Finnes ikke produktet eller kunden i Tripletex med opprettelse av ordre så opprettes det.
  • Opprettes en ordre med mva oppsett som ikke finnes i Tripletex så stopper overføringen av alle ordrer.
  • Betalingsmetode/betalingstype i Woo og Tripletex skal navngis likt og kontoen må være satt opp riktig

Småting, og det er mer, men nok til at det kan bli ganske mye frem og tilbake. Vi har gjort dette mange ganger tidligere og vet hvor man skal se etter konflikter og feil i oiverføringen, slik at dette raskt kan settes opp og kjøre automatisk.