For å komme blant de øverste søkeresultater på de rette søkeord (de mest verdifulle) vil det ofte være nødvendig å utføre strategisk og målrettet SEO, men samtidig også nødvendig å investere Google Ads annonsering en periode for å samle in data.
Dette handler både om:

  1. Innledende forståelse for forretningsmodell og kundetiltrekkingsstrategi
  2. Analyse av markedet, kundegruppens søkevaner og atferd
  3. Publiseringsløsningens tekniske tilstand og webteamets kompetanse, kapasitet eller ressurser
  4. Innholdet på nettsiden
  5. Lenker inn og ut fra nettstedet
  6. Vurdering og overvåking av konkurrenters online innsats

I høy grad handler det strategiske analysearbeidet om å finne frem til hvilke ord som er mest utslagsgivende og verdifulle, hvilke som det søkes mest på og hvilke som gir verdifulle kunder.

Disse søkeordene – også kalt for triggerord – plasseres naturlig i sidetitler, sidebeskrivelser, overskrifter og avsnitt på nettstedet. Samtidig må det avklares om det ligger forhindringer pga nettstedets tekniske tilstand, webteamets evne til å foreta nødvendige endringer og innholdsteamets prosesser og kompetanser.

Dette er ikke hokus pokus, bare målrettet og strukturert teamarbeid.
Vi ber om tilgang til ditt nettsteds webanalyseverktøy før vi kan begynne vårt arbeid. Hvis du ikke har dette installert vil dette være vår første prioritet.

Les om webanalyse

Denne post var publisert i . Legg permalenken til dine bokmerker.