Når det gjelder SEO, bør vi starte med en teknisk SEO audit eller en søkeordsanalyse?

Få gratis SEO helsesjekk her og nå. Få tillsendt rapport med anbefalinger med et tastetrykk.

For vår del er fokus ALLTID på marked og nye kundes nåværende plassering sett ift deres målsetninger og ønsker. Det betyr at søkeordsanalysen er essensiell.

Dette inkluderer data fra Google Ads annonser og webtrafikk data fra Google Analytics.

Det er ganske viktig å se om nettstedet ligger nummer 50 eller nummer 2 i kampen om å komme først til kundene både organisk og betalt. Dere kan samtidig sagtens ha størst markedsandel i søk totalt hvis dere er flinke på betalt og har lav organiske andel.

Auditen skjer underveis når vi blir enige om HVA vi skal satse på og fokusere på.

Kanskje vi ikke skal fokusere på trafikk, men rett og slett en bedre konverteringstrakt og øke konverteringen med 300% før det kan svare seg å jobbe med SEO i det hele tatt?
Da blir det naturlig å stille opp deres nettsted, mot konkurrentenes og se hvilke elementer de andre vinner på og hvor man bør fokusere innsatsen.
Handler om forventningsavstemning her.

Jeg ser ofte at nye byråer som starter for en kunde, presenterer en SEO audit som er nærmest nytteløs, fordi de ikke kjenner til webavdelingens løpende utfordringer, eller vet hva som fungerer i pågjeldende bransje, og det typisk i PDF eller epostformat, der de IKKE har hatt samtale med webansvarlige eller innholdsredaktøren, men allikevel brukt 10-20 timer på noe en Semrush rapport kunne ha spydd ut med noen mindre omskrivninger og tilpasninger. Det er ikke produktivt. Det tar vi nesten som tegn på latskap. Eller kanskje bare tegn på manglende modenthet.

Typisk så må du jobbe tett med webansvarlige OG innholdsansvarlige, som i de fleste tilfelle faktisk utmerket vet hvor skoen trykker, men i realiteten ikke har budsjett eller tid til å prioritere slikt for det er tusen andre saker på bordet hans/hennes.

En liste med 404 feil, har de typisk selv tilgang til, men de sliter med å få satt håndteringen av 404 feil i system. Akkurat som de sliter med å få satt sine EOL produktsider i system.

Det er oftest ikke å kartlegge feil og svakheter, som er utfordringene for de noe mer modne selskap, det er håndteringen av dem i en organisasjon der alle har nok å se til og ingen har overblikket til å lage smarte prosesser som fikser dette.

Det er her vi kommer inn.