Nettbutikker som tar imot kortbetaling når en kunde kjøper en vare vil i utgangspunktet ikke ha lov å trekke direkte fra kunden betalingskort, FØR varen har blitt sendt.

Ved virtuelle produkter og transaksjoner der digitale løsninger eller medlemskap blir gjort tilgjengelig etter kjøp, er det derimot mulig å utføre korttrekk og ta imot betaling fra kjøper med en gang.

Prosessen ved korttranskaksjoner via Netaxept og WooCommerce er følgende:

Når en kunde handler med kortet sitt undersøkes det om det er dekning på konto, og beløpet kunden handler for reserveres på kundens kort umiddelbart før kunden sendes til ordrebekreftelse. Er det ikke dekning på kortet så avbrytes transaksjonen av kortutsteder. Er det dekning blir kundens disponible beløp deretter nedjustert, mens saldo forblir uendret.

Når den fysiske varen er pakket og sendt fra butikk eller lager kan ordren fullføres av nettbutikk-admin og det foretass et korttrekk. Transaksjonen belastes kontoen til kunden  som får kortsaldoen redusert og reservasjonen blir slettet.

Etter bokføring vil detaljer om brukerstedet vises på kundens bank kontoutskrift.

Visa-transaksjoner belastes alltid konto med dagens valutakurs satt av Visa. Beløpet som ble reservert da kunden brukte kortet kan derfor avvike fra det beløpet som blir bokført.

Hensikten med reservasjonen er å sikre at det er dekning på konto når bokføring finner sted. Dette sikrer nettbutikken mot kunder som ikke er betalingsdyktige.

Denne post var publisert i . Legg permalenken til dine bokmerker.