Tilgjengelighet og universell utforming

Universel utforming, her vises et eksempel fra Difi.no. Grafikk.

Alle som driver en norsk nettside må følge nye krav til universell utforming. Dette gjelder alle slags nettløsninger som er rettet mot almennheten. Nettbutikker, aviser, borettslag, idrettslag, korps og bloggere – kravene gjelder alle!

Kravene som stilles handler blant annet om fonter, fargebruk, bruk av tabeller og lenker. 

Siden 2021 har eksisterende nettsider måttet legges om etter forskriftene, som du kan lese mer om og komme i gang med universell utformning her.

Målet med universelt utformede løsninger er at de skal være tilgjengelige for alle brukere uavhengig av funksjonsevne. Derfor er det viktig at din nettbutikk har et responsivt design som tilpasser seg ulike skjermstørrelser og enheter.

Dette vil gi kundene en bedre brukeropplevelse og øke sjansen for at de fullfører kjøpet.

De fleste nettbutikkleverandører tilbyr verktøy som gjør det enkelt å lage en mobilvennlig nettbutikk.

Ønsker du å få vurdert om din gamle nettbutikkløsning er godkjent for universell utformning så kan du gjerne be oss om en vurdering. Staten skal passe på at reglene følges.

Dersom reglene ikke blir fulgt opp, vil blant annet tvangsmulkt kunne pålegges.

Spør oss om det er noe du lurer på i forbindelse med universell utformning.