Vi legger ned nettstedet Makingwoo.com

Makingwoo.com er lagt ned

Og dirigerer trafikken til nettpilot.no

Makingwoo.com ble etablert på et tidspunkt der vi var flere aktører som i fellesskap kunne levere ulike deler av en total WooCommerce leveranse og så behovet for en felles kommunikasjonsplattform rundt standardiserte pakkeløsninger.
Vi leverer sjeldent standardløsninger lenger og Makingwoo.com var i de seneste årene bare en ekstra plattform for Nettpilot, med samme løsninger og produkter som man finner på nettpilot.no, som krevde ekstra arbeid.

Derfor har vi valgt å stenge for siden og sende brukerne direkte hit.