WordPress Hjelp og Support

Vi hjelper deg med de fleste WordPress problemer og leverer rask og erfaren support. Du trenger ikke ha Nettpilot plugin eller konto hos Nettpilot for å be om bistand.

Før vi kan hjelpe deg må vi få kartlagt hva som er problemet.
    Nettpilot setter av en time til feilsøking innen ønsket frist og vil gi beskjed til kunden, ifall problemets kilde ikke avdekkes og kan løses umiddelbart.
  • Oppgi gjerne FTP og WP admin detaljer hvis du har dem klar.

Få WordPress hjelp og support fra Nettpilot Fyll ut supportskjemaet hvis du trenger hjelp med din WordPress installasjon, din WordPress Nettbutikk, WordPress theme, WordPress plugin eller WordPress webhotell.
Vi vil foreta en vurdering når vi har mottatt tilgang til server via FTP og WordPress løsning via WP-admin. I noen tilfelle vil vi i tillegg ha bruk for databasetilgang. Kunder av Nettpilot som har inkludert oppstartshjelp og pluginsupport har rett til gratis feilsøking. Vi setter av opp til to timer a 1590,- i første omgang til feilsøking og evt løsning. Blir det mer enn dette avtaler vi et estimert timeforbruk og pris.
Ser vi at oppgaven krever mer innsats vil vi estimere omfang og gi en tilbakemelding før vi utfører videre arbeid. Ved teknisk support f.eks. på nettbutikker tar vi timepris avhengig av om vi skal gi øyeblikkelig hjelp, om vi må arbeide helg/nattarbeid o.l. fra kr. 1.590 til 2.490,-/timen alt etter tidspunkt.  Dersom oppgaven kommer til å ta vesentlig mer tid enn avtalt (mer enn 50% økning), foretar vi oss ikke noe før vi har fått timebruk godkjent av deg.
WordPress Prosjekt?
Nettpilot løser både store og små WordPress prosjekter der det kreves utvikling, tilpasning eller redesign av hele webløsninger, plugins og themes.
Be om estimat og tilbud på WordPress Prosjekt